Medline je medzinárodná spoločnosť a sme radi, že zdieľame aktualizácie o mnohých aktivitách, ktoré sa odohrávajú v spoločnosti Medline Europe i mimo nej. Tu sa dozviete viac o najnovších aktualitách z našej spoločnosti, národných a medzinárodných podujatiach, ktoré navštevujeme v rámci Európy, a tlačové správy.

Buďte informovaní!

Združenie MedTech Europe vydáva vyhlásenie o dodávkach ochranných zdravotníckych pomôcok

11.05.20

MedTech Europe, európske obchodné združenie pre priemysel zdravotníckej techniky, ktorého je spoločnosť Medline členom, vydalo vyhlásenie dňa 4. mája 2020, s cieľom zvýšiť povedomie o všeobecnej situácii v dodávateľskom reťazci ochranných zdravotníckych pomôcok v dôsledku COVID-19 a o dopade, ktorý táto situácia má na zásobovanie a dodávky.

Situáciu, ktorú vyhlásenie združenia MedTech Europe opisuje, je presne taká, akú spoločnosť Medline a mnohé ďalšie spoločnosti zaoberajúce sa zdravotníckym zásobovaním zažívajú. Pandémia COVID-19 spôsobila nedostatok rozhodujúceho tovaru, ako sú masky, plášte a rukavice, zatiaľ čo dopyt po nich prudko stúpol. Nosnosť nákladnej leteckej dopravy je obmedzená a plnenie zmluvných dodávok, objemu a cenových podmienok už nie je vždy možné.

Združenie MedTech rozoznáva mimoriadny a dočasný charakter tejto situácie a ponúka tri riešenia pre dodávateľov, ktoré môžu uplatniť vo vzťahu k svojim zákazníkom:

 • Žiadať prehodnotenie podmienok zmluvy (zmlúv)
 • Dovolať sa vyššej moci
 • Dohodnúť sa na náhradných opatreniach.

Spoločnosť Medline sa veľmi teší na to, že bude môcť opäť ponúkať svoje štandardné výrobky v normálnom dodávateľskom prostredí, avšak medzitým pracujeme s našimi existujúcimi zákazníkmi na základe informovaných rád združenia MedTech.

Aktualizácia o koronavíruse (COVID-19)

02.04.20

Vzhľadom na situáciu v Európe spôsobenú koronavírusom, spoločnosť Medline Europe čelí neobvyklému dopytu po mnohých našich výrobkoch. Naďalej dostávame veľa otázok týkajúcich sa osobných ochranných prostriedkov (OOP), najmä tvárových masiek.

Vysoký dopyt je aj po mnohých ďalších výrobkoch, ako sú chirurgické plášte a kombinézy. Medline sa zaväzuje v čo najväčšej možnej miere chrániť dodávky OOP a ostatných základných lekárskych odevov a výrobkov pre našich zákazníkov a zabezpečiť ich spravodlivé rozdelenie.

Upozorňujeme, že v prípade týchto kritických produktov v súčasnosti neprijímame žiadnych nových zákazníkov.

Medzičasom sa mnohé z našich výrobných prevádzok vracajú do práce, ale ešte nie sú všetky v plnej kapacite. Výroba a infraštruktúra sú stále obmedzené. Úroveň zásob v súčasnosti klesá, ale na základe počtu výrobných prevádzok, ktoré znovu spustili výrobu odhadujeme, že dodávky zákazníkom sa postupne vrátia do normálu. Ak to bude trvať dlhšie ako sa očakávalo, budeme naďalej obmedzovať výrobky s vysokým dopytom, aby sme sa vyhli kritickej situácii na sklade.

Situáciu pozorne sledujeme a naše tímy predaja a služieb zákazníkom neustále informujú našich zákazníkov o akýchkoľvek zmenách v našich zásobách, ktoré ich môžu ovplyvniť.

Preventívne opatrenia spoločnosti Medline pre zamestnancov a zákazníkov

02.04.20

Pozorne sledujeme najnovšie aktulizácie ohľadom koronavírusu v Európe a na celom svete a uvedomujeme si, čo to znamenajú pre našich zamestnancov, ich rodiny a taktiež našich zákazníkov.

Ako spoločnosť dodržiavame pokyny stanovené Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO). A keďže každá krajina a región v Európe čelí odlišným okolnostiam, pozorne sledujeme a komunikujeme aj o miestnej situácii. To znamená, že naše prevádzky postupujú podľa pokynov miestnej samosprávy a zdravotníckych orgánov, ak presahujú rámec poskytovaný WHO.

V súčasnosti sme urobili nasledovné:

 • Vytvorili sme centralizovaný komunikačný proces ohľadom koronavírusu, zabezpečujúci včasné vytvorenie a distribúciu všetkej internej a externej komunikácie
 • Každý týždeň uverejňujeme dve správy od vedenia všetkým zamestnancom s prehľadnými aktualizáciami so zameraním na preventívne pokyny, platné pre celú spoločnosť a taktiež informácie o dodávateľskom reťazci ovplyvňujúce zákazníka
 • Vyvinuli a spustili sme internú intranetovú stránku koronavírusu s archívom všetkých komunikácií a odkazov na užitočné zdravotnícke zdroje
 • Obmedzili sme všetky služobné cesty (na základe cestovných upozornení miestnych samospráv); núdzové cestovanie je na uvážení cestujúceho
 • Zrušené boli návštevy zákazníkov, hromadné, interné a zákaznícke stretnutia až do odvolania
 • Dozerali sme na zdravie našich zamestnancov a kládli sme dôraz na to, že zamestnanci, ktorí sa necítia dobre by mali zostať doma
 • Zamestnancom, ktorým to ich pozícia dovoľuje, sme umožnili pracovať z domu
 • Všetky naše zariadenia sú zabezpečené dezinfekčnými prostriedkami na ruky
 • Požiadali sme všetkých našich zamestnancov, ktorí čelia zákazníkom, aby prísne dodržiavali akékoľvek ďalšie postupy alebo pravidlá, stanovené poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti, ktorých navštevujú.

Chceme Vás uistiť, že robíme všetko čo je v našich silách, aby sme naďalej podporovali životne dôležité systémy zdravotnej starostlivosti v Európe, pri zachovaní bezpečnosti a zdravia všetkých našich zamestnancov.

Informácia v miestnych médiách o expanzii spoločnosti Medline na Slovensku

20.11.19

Minulý týždeň mali zástupcovia Medline Europe z Francúzska, Slovenska a európskej centrály v Holandsku tú česť zúčastniť sa stretnutia v meste Partizánske s primátorom mesta. Na tomto stretnutí  diskutovali o nadchádzajúcom expanznom projekte na Slovensku.

Z dôvodu plánovaného miestneho dopadu projektu toto stretnutie upútalo aj pozornosť slovenských médií (detaily si môžete pozrieť tu).

Pripravovaný závod bude predstavovať investíciu v hodnote 24 miliónov EUR a vytvorí približne 300 nových pracovných miest pre miestnu komunitu. Tieto nové pracovné miesta navýšia aktuálny počet 200 zamestnancov, ktorí sú už súčasne na Slovensku spoločnosťou Medline zamestnaní. Spoločnosť Medline sa zaviazala, že bude aj naďalej aktívnou súčasťou slovenskej ekonomiky a tento projekt umožní spoločnosti zvýšiť svoju prítomnosť v Európe, rozšíriť predaj do východnej Európy a ďalej sa venovať potrebám zákazníkov. Spustenie novej prevádzky je naplánované na začiatok roka 2022.

Medline zverejňuje svoju Správu o udržateľnosti 2019

17.09.19

Už tretí rok za sebou publikuje Medline International B.V. svoju výročnú Správu o udržateľnosti, kde zahrnula spoločenské, environmentálne a ekonomické aktivity Medline a ich dopad (Ľudia, Planéta, Prosperita) v Európe v roku 2018.

V kontexte európskych projektov Medline sa udržateľnosť zhoduje s korporátnou spoločenskou zodpovednosťou (CSR). Naše oblasti zamerania sociálnej zodpovednosti sú pracovné a ľudské práva, environmentálne iniciatívy, povedomie o rakovine prsníka a charitatívne darcovstvo, ktoré sú okrem iného uvedené v správe z roku 2019. Aj keď je naša úplná a hĺbková správa o udržateľnosti uverejnená iba v angličtine, máme k dispozícii slovenskú súhrnnú správu o trvalej udržateľnosti, ktorá obsahuje stručný prehľad správy. 

Deň otvorených dverí v Medline Assembly Slovakia

29.04.19

Počas dvoch uplynulých piatkov v apríli sme otvorili v spoločnosti Medline v Bánovciach nad Bebravou svoje brány pre rodiny a priateľov svojich zamestnancov, aby sa mohli dozvedieť viac o spoločnosti a jej aktivitách.

Výroba v Medline na Slovensku bola zahájená v auguste 2015 a zameriava sa na balenie sterilných chirurgických setov (SPT), ktoré sú distribuované zákazníkom po celej Európe a prispievajú k väčšej efektivite na operačnom sále.

Počas Dní otvorených dverí bola na programe prehliadka závodu, kde sme našim návštevníkom objasnili náš výrobný proces a ďalšie informácie o SPT biznise. Návštevníci si tiež vyskúšali zostaviť SPT balík na našom školiacom stredisku a sami zistili, koľko času a odborných znalostí táto úloha vyžaduje! Detskí návštevníci sa podozvedali zaujímavé informácie o niektorých strojoch a zariadeniach a ich záujem upútali hlavne vysokozdvižné vozíky. Na konci prehliadky si všetci účastníci užili drobné pohostenie a čas strávený spoločne.

V Medline Assembly Slovakia sme hrdí na to, že sme mohli našim priateľom a rodinám ukázať, ako spoločne prispievame k zlepšovaniu zdravotnej starostlivosti prostredníctvom SPT balíkov, ktoré produkujeme na dennej báze.

Items 1 to 6 of 11 total

Page

Copyright © 2016 Medline Industries, Inc. All rights reserved.