Medline je medzinárodná spoločnosť a sme radi, že zdieľame aktualizácie o mnohých aktivitách, ktoré sa odohrávajú v spoločnosti Medline Europe i mimo nej. Tu sa dozviete viac o najnovších aktualitách z našej spoločnosti, národných a medzinárodných podujatiach, ktoré navštevujeme v rámci Európy, a tlačové správy.

Buďte informovaní!

3 Medline víťazi foto súťaže Ružová rukavica sú známi

19.10.18

Tretí ročník Medline foto súťaže Ružová rukavica, podporujúcej povedomie o rakovine prsníka povedomie, bol ukončený minulý týždeň. V tejto súťaži vyzývame zdravotníckych pracovníkov, aby vytvorili kreatívne fotografie s ružovými rukavicami, ktoré sú umiestnené na Facebooku na hlasovanie. „Lajky“ boli spočítané a z 50 krásnych predližených fotografií sme s potešením ohlásili tohtoročných troch víťazov:

  • 1. miesto: Taliansko, Asur 4 Senigallia
  • 2. miesto: Francúzsko, Un esprit sein, dans un corps sain
  • 3. miesto: Španielsko, Diana Marcilla Hernández, en representación del Bloque Quirúrgico General del Complejo Hospitalario de Navarra.

Víťazi majú možnosť vo svojom mene finančne podporiť charitatívnu organizáciu podporujúcu boj s rakovinou prsníka podľa vlastného výberu. Okrem toho s potešením konštatujeme, že všetci traja víťazi boli zmienení individuálne v miestnej tlači v Taliansku, Francúzsku a Španielsku. Blahoželáme a ďakujeme za váš príspevok k povedomiu o rakovine prsníka.

Pre viac informáci si pozrite Ružovú brožúru tu.

Medline posilňuje svoju kultúru rozmanitosti a inklúzie

27.09.18

Medline s potešením oznamuje uverejnenie svojho nového Vyhlásenia o rozmanitosti a inklúzií. Vždy bolo politikou spoločnosti Medline umožňovať rovnaké príležitosti na zamestnanie, ale toto vyhlásenie je o krok ďalej. Uznáva, že rôznorodá pracovná sila umožňuje spoločnosti čerpať z rôznych perspektív na zlepšenie rozhodovania, inovácií a kvality produktov a služieb. Toto Vyhlásenie navyše stanovuje ciele na ďalšie štyri roky, aby sa ďalej rozvíjal záväzok k rozmanitosti a začleneniu do náborových aktivít spoločnosti Medline, interných propagácií, systému odmeňovania, príležitostí na vzdelávanie a rozvoj a vo svojej celkovej organizačnej kultúre. Najlepšie zhrnuté v podaní Medline VP pre HR & CSR Violaine Bléjan, "Rozmanitosť a začlenenie na pracovisku je o starostlivosti o svojich kolegov ako o jednotlivcov - prijímanie a rešpektovanie spôsobov, akými sa od vás líšia, akákoľvek môžu byť, a spraviť z týchto rozdielov prínos vo vašej vzájomnej spolupráci."

Medline zverejňuje Správu o udržateľnosti v roku 2018

06.07.18

Spoločnosť Medline International B.V. zverejnila svoju druhú výročnú Správu o udržateľnosti, ktorou preukázala záväzok spoločnosti zlepšiť starostlivosť o pacienta a zlepšiť kvalitu života ľudí. Správa sa zaoberá sociálnymi, environmentálnymi a hospodárskymi činnosťami a dosahom (ľudia, planéta, zisk) v Európe v roku 2017. V kontexte európskych operácií Medline je spoločenská zodpovednosť podnikov (CSR) synonymom udržateľnosti. Naše oblasti zamerané na CSR sú pracovné a ľudské práva, iniciatívy v oblasti životného prostredia, povedomie o rakovine prsníka a charitatívne činnosti, ktoré sú okrem iného uvedené v správe z roku 2018.

Úplné znenie Správy nájdete tu.

3 Item(s)

Copyright © 2016 Medline Industries, Inc. All rights reserved.