Medline je medzinárodná spoločnosť a sme radi, že zdieľame aktualizácie o mnohých aktivitách, ktoré sa odohrávajú v spoločnosti Medline Europe i mimo nej. Tu sa dozviete viac o najnovších aktualitách z našej spoločnosti, národných a medzinárodných podujatiach, ktoré navštevujeme v rámci Európy, a tlačové správy.

Buďte informovaní!

Informácia v miestnych médiách o expanzii spoločnosti Medline na Slovensku

20.11.19

Minulý týždeň mali zástupcovia Medline Europe z Francúzska, Slovenska a európskej centrály v Holandsku tú česť zúčastniť sa stretnutia v meste Partizánske s primátorom mesta. Na tomto stretnutí  diskutovali o nadchádzajúcom expanznom projekte na Slovensku.

Z dôvodu plánovaného miestneho dopadu projektu toto stretnutie upútalo aj pozornosť slovenských médií (detaily si môžete pozrieť tu).

Pripravovaný závod bude predstavovať investíciu v hodnote 24 miliónov EUR a vytvorí približne 300 nových pracovných miest pre miestnu komunitu. Tieto nové pracovné miesta navýšia aktuálny počet 200 zamestnancov, ktorí sú už súčasne na Slovensku spoločnosťou Medline zamestnaní. Spoločnosť Medline sa zaviazala, že bude aj naďalej aktívnou súčasťou slovenskej ekonomiky a tento projekt umožní spoločnosti zvýšiť svoju prítomnosť v Európe, rozšíriť predaj do východnej Európy a ďalej sa venovať potrebám zákazníkov. Spustenie novej prevádzky je naplánované na začiatok roka 2022.

Medline zverejňuje svoju Správu o udržateľnosti 2019

17.09.19

Už tretí rok za sebou publikuje Medline International B.V. svoju výročnú Správu o udržateľnosti, kde zahrnula spoločenské, environmentálne a ekonomické aktivity Medline a ich dopad (Ľudia, Planéta, Prosperita) v Európe v roku 2018.

V kontexte európskych projektov Medline sa udržateľnosť zhoduje s korporátnou spoločenskou zodpovednosťou (CSR). Naše oblasti zamerania sociálnej zodpovednosti sú pracovné a ľudské práva, environmentálne iniciatívy, povedomie o rakovine prsníka a charitatívne darcovstvo, ktoré sú okrem iného uvedené v správe z roku 2019. Aj keď je naša úplná a hĺbková správa o udržateľnosti uverejnená iba v angličtine, máme k dispozícii slovenskú súhrnnú správu o trvalej udržateľnosti, ktorá obsahuje stručný prehľad správy. 

Deň otvorených dverí v Medline Assembly Slovakia

29.04.19

Počas dvoch uplynulých piatkov v apríli sme otvorili v spoločnosti Medline v Bánovciach nad Bebravou svoje brány pre rodiny a priateľov svojich zamestnancov, aby sa mohli dozvedieť viac o spoločnosti a jej aktivitách.

Výroba v Medline na Slovensku bola zahájená v auguste 2015 a zameriava sa na balenie sterilných chirurgických setov (SPT), ktoré sú distribuované zákazníkom po celej Európe a prispievajú k väčšej efektivite na operačnom sále.

Počas Dní otvorených dverí bola na programe prehliadka závodu, kde sme našim návštevníkom objasnili náš výrobný proces a ďalšie informácie o SPT biznise. Návštevníci si tiež vyskúšali zostaviť SPT balík na našom školiacom stredisku a sami zistili, koľko času a odborných znalostí táto úloha vyžaduje! Detskí návštevníci sa podozvedali zaujímavé informácie o niektorých strojoch a zariadeniach a ich záujem upútali hlavne vysokozdvižné vozíky. Na konci prehliadky si všetci účastníci užili drobné pohostenie a čas strávený spoločne.

V Medline Assembly Slovakia sme hrdí na to, že sme mohli našim priateľom a rodinám ukázať, ako spoločne prispievame k zlepšovaniu zdravotnej starostlivosti prostredníctvom SPT balíkov, ktoré produkujeme na dennej báze.

Fotosúťaž „Ružová rukavica“ 2019: Odkiaľ bude ďalší víťaz?

16.04.19

Už štvrtý rok po sebe usporadúva Medlinefotosúťaž „Ružová rukavica“ (PGPC) Táto súťaž vyzýva zdravotníckych pracovníkov po celej Európe, aby urobili kreatívne fotky samých seba, ako používajú rukavice Generation Pink Nitrile Exam Gloves od Medline a mali tak šancu vyhrať príspevok v ich mene pre európsku charitu alebo organizáciu na boj proti rakovine prsníkov.

PGPC je len jedným z mnohých spôsobov, ktorými Medline prispieva k osvete o rakovine prsníkov a financovaniu. Tohtoročná súťaž bude mať troch víťazov. Registrácia začne 1. mája, takže sledujte našu facebookovú stránku alebo váš email pre viac informácií.

Za posledné tri roky sme oslavovali víťazov z Francúzska, Španielska, Talianska a Grécka. Bude vaša krajina tou ďalšou?

Darcovská komisia slovensko v roku 2018

09.04.19

Komisia na Slovensku sa rozhodla podporiť občianske združenie Úsmev ako dar“, ktorej cieľom je dať každému dieťaťu stabilný domov a rodinu. Na Slovensku majú sedem zariadení, ktoré slúžia primárne ako domovy pre deti, ktorých rodičia sa o nich nemôžu náležite postarať kvôli sociálnym nevýhodám, finančným alebo iným problémom. V spolupráci so združením sme vytvorili spoločný projekt pod názvom Vianoce s Medline.

Cieľom projektu bolo zabezpečiť pre deti a ich rodiny Vianoce v ich prirodzenom prostredí alebo v inom prostredí mimo detského domova. Dopriať deťom počas sviatkov lásky a pokoja čas s vlastnou rodinou, ktorý im nikto nenahradí, je dôležitý pre rozvoj ich sebahodnoty do ďalšieho života. Projekt bol realizovaný v decembri 2018 a zúčastnili sa ho vybrané rodiny a deti, pre ktoré projekt Vianoce s Medline priniesol spoločne strávené chvíle, rozvoj vzťahových väzieb a radosť z vianočných sviatkov v kruhu rodiny.

Celkovo sme tak pomohli v 18 rodinách zabezpečiť krajšie Vianoce, či už prostredníctvom darčekov, ktoré niektoré deti naozaj mali prvýkrát, alebo prostredníctvom potravín, bez ktorých by štedrovečerný stôl ani nebol, prostredníctvom koláčov, ktoré mamy vďaka kúpeným potravinám mohli napiecť.

3 Medline víťazi foto súťaže Ružová rukavica sú známi

19.10.18

Tretí ročník Medline foto súťaže Ružová rukavica, podporujúcej povedomie o rakovine prsníka povedomie, bol ukončený minulý týždeň. V tejto súťaži vyzývame zdravotníckych pracovníkov, aby vytvorili kreatívne fotografie s ružovými rukavicami, ktoré sú umiestnené na Facebooku na hlasovanie. „Lajky“ boli spočítané a z 50 krásnych predližených fotografií sme s potešením ohlásili tohtoročných troch víťazov:

  • 1. miesto: Taliansko, Asur 4 Senigallia
  • 2. miesto: Francúzsko, Un esprit sein, dans un corps sain
  • 3. miesto: Španielsko, Diana Marcilla Hernández, en representación del Bloque Quirúrgico General del Complejo Hospitalario de Navarra.

Víťazi majú možnosť vo svojom mene finančne podporiť charitatívnu organizáciu podporujúcu boj s rakovinou prsníka podľa vlastného výberu. Okrem toho s potešením konštatujeme, že všetci traja víťazi boli zmienení individuálne v miestnej tlači v Taliansku, Francúzsku a Španielsku. Blahoželáme a ďakujeme za váš príspevok k povedomiu o rakovine prsníka.

Pre viac informáci si pozrite Ružovú brožúru tu.

Items 1 to 6 of 8 total

Page

Copyright © 2016 Medline Industries, Inc. All rights reserved.