Jednorázové chirurgické sety

Nemocnice dnes čelia mnohým výzvam: znižovaniu nákladov, zvyšovaniu efektívnosti alebo nedostatku zdravotníckych pracovníkov. Jednorázové chirurgické sety (SPT) od Medline vám pomôžu zamerať sa na tieto výzvy.

Efektívna distribúcia zdravotnej starostlivosti dodáva nielen zdravotnícke potreby, ale vedie aj k nákladovo efektívnej a vysoko kvalitnej starostlivosti o pacienta. Medline má skúsenosti s požiadavkami dodávateľského reťazca z jednotlivých zdravotníckych zariadení a osvedčené postupy v danom priemysle. Tým, že Medline ponúka na mieru prispôsobené distribučné programy, kvalitné produkty a desaťročia skúseností, znižuje náklady, zvyšuje produktivitu a zvyšuje kvalitu starostlivosti o pacientov.

Úspešnosť našich programov sa ukazuje na preukázaných, merateľných výsledkoch. Sme dostatočne veľkí, aby sme vyhoveli vašim potrebám, a zároveň dostatočne malý na to, aby sme mohli ponúknuť kreatívne prístupy, flexibilitu a rýchle reakcie na riešenie problémov, ktorým čelíte každý deň.

 

 

Jednorázové chirurgické balíky Medline

 

Sterilné vybavenie Medline uplatňujúce
princípy efektívnosti v
manažmente
chirurgických odborov, vám
pomôže čeliť súčasným výzvam

 

 

 

 

Jednorázové chirurgické sety

Napĺňanie dnešných potrieb poskytovateľov zdravotnej starostlivosti

V súčasnosti existuje zvýšený tlak na vedenie nemocníc, aby zlepšili efektívnosť a znížili náklady pri minimálnom poškodení životného prostredia. Samotné nízke ceny už nestačia. Potrebujete:

 • Produkty navrhnuté tak, aby boli vaše postupy efektívnejšie
 • Vynikajúce služby
 • Vysokú kvalitu
 • Ekologické možnosti

Navrhnuté tak, aby chirurgické postupy boli efektívnejšie; jedna položka namiesto desiatok

Jednorazové chirurgické sety Medline sú dodávané so všetkým, čo potrebujete na vykonanie zákroku. Sú kompaktné, pripravené na použitie a dajú sa doobjednať iba s jedným číslom položky, namiesto desiatok.

SPT skracujú čas na prípravu zákroku a tým pádom ostane viac času na ošetrenie pacientov. Vďaka menšiemu počtu položiek, ktoré je treba otvoriť, je riziko kontaminácie nižšie.


EFEKTIVITA

Dotykové body sú kontakty, ktoré má váš personál s chirurgickými komponentami. Ak sa každého komponentu „dotknete“ 10-krát (pozri nižšie), chirurgický zákrok napríklad so 47 komponentami bude zahŕňať 470 dotykových bodov. V priebehu roka tieto čísla narastajú, čo má značný vplyv na pracovný čas zamestnancov. SPT sa objednávajú, skladujú a sledujú ako jedna položka, čo výrazne znižuje počet kontaktných bodov.


KVALITA

SKÚSENOSTI

Ako svetový líder v chirurgických setoch na zákazku si dávame veľmi záležať na kvalite. Medline poskytuje chirurgické balíky pre zariadenia ako je to vaše už viac ako 20 rokov a každý deň je vyrobených tisíce balíkov.

ZÁVÄZOK

Dôležitosť kvality nemožno preceňovať. V skutočnosti máme nulovú toleranciu voči chybám. Máme viac ako 300 vysoko vyškolených špecialistov na zabezpečovanie kvality, ktorí riadia všetky funkcie súvisiace s kvalitou. Tím zahŕňa odborníkov/čky z odborov chémia, mikrobiológia, štatistika, ako aj zdravotné sestry a inžinierov/ky.

PRESNOSŤ

Počítajte s tým, že vaše balenia obsahujú zakaždým presne to, čo ste si objednali a ako ste si ich objednali. Teda sú so:

 • Správnymi komponentami
 • Správnym umiestnením v balíku.

Naša presnosť vychádza z najmodernejších IT systémov, ktoré nám pomáhajú plánovať výrobu, zostavovať chirurgické sety a spravovať zásoby. Chirurgické sety sú zostavené v na to vyhradených čistých miestnostiach a podrobujú sa overenému procesu sterilizácie etylénoxidom (EtO).

Smernica o zdravotníckych pomôckach 93/42 / EHS

SPT od Medline vyrobené vo Châteaubriant vo Francúzsku a v Bánovciach nad Bebravou na Slovensku zodpovedajú článku 12 smernice 93/42 / EHS o zdravotníckych pomôckach týkajúcich sa chirurgických balíkov. To znamená, že spoločnosť Medline International overila, že všetky komponenty v SPT je možné bezpečne a správne spoločne používať. To ďalej zaisťuje, že Medline zabalil a sterilizoval všetky komponenty spôsobom, ktorý vyžaduje pôvodný výrobca komponentov. Dodržaním článku 12 si môžete byť istí kvalitou a bezpečnosťou našich SPT.


NÁŠ SORTIMENT BALÍKOV

ŠTANDARDNÉ BALÍKY

Pre bežne vykonávané zákroky ponúka Medline štandardné chirurgické balíky.

Tieto SPT vám môžu pomôcť ušetriť peniaze, zefektívniť váš inventár, zvýšiť efektivitu a vytvoriť štandardné postupy vo vašom zariadení.

HLAVNÉ BALÍKY

Okrem toho ponúkame Hlavné balenia, ktoré vám umožňujú navrhnúť si chirurgické balíky výberom zo zoznamu alternatívnych komponentov, ktoré sú klinicky aj nákladovo efektívne, a to bez toho, aby bol ohrozený vysoký štandard balíkov na zákazku, ktorý očakávate od Medline.

BALÍKY NA ZÁKAZKU

Je tiež možné navrhnúť si vlastné prispôsobené SPT na zákazku pre menej bežné zákroky alebo na splnenie špecifických požiadaviek vášho zariadenia. Široká škála možností komponentov Medline vám umožňuje vytvoriť chirurgický balík vhodný pre vaše potreby.

Komplexný dodávateľský reťazec

S jednorázovými chirurgickými balíčkami (SPT) od Medline vyhrávate v kvalite, službách a cene, pretože na rozdiel od iných poskytovateľov, dohliadame na celý dodávateľský reťazec. Môžeme využiť úspory z rozsahu, inovovať prevádzkový výkon a eliminovať náklady tretích strán a preniesť tieto úspory priamo na vás.

KOMPONENTY

VÝROBA BALÍKOV

 • Medline ponúka pre vaše balíky viac ako 4 500 komponentov.
 • Viac ako 1 300 komponentov značky Medline Q + (vynikajúca kvalita, vysoká úroveň služieb a konkurencieschopné ceny).
 • Okolo 700 komponentov (veľké objemy, krátka dodacia lehota a konkurencieschopné ceny).
 • Môžete pridať aj komponenty od iných značiek.
 • Viac ako 125 000 chirurgických setov upravených podľa potrieb zákazníka vyrobených každý deň po celom svete.
 • 9 výrobných závodov po celom svete.
 • 2 výrobné závody v Európe (vo Francúzsku a na Slovensku).
 • 5 miliónov súprav vyrobených ročne v Európe.

STERILIZÁCIA

SKLADOVANIE

Medline preberá zodpovednosť za sterilizáciu vašich balíkov a garantuje ich sterilnosť. Robíme to tak, že vykonáme audit našich sterilizačných centier a validujeme sterilizačné cykly podľa stanovených štandardov. Naše balíky sú sterilizované v komore etylénoxidom (EtO) a potom sa na základe starostlivo určenej doby prevzdušňovania odstránia zvyšky EtO.

Aby sa minimalizovali dodacie lehoty a znížili náklady na prepravu, skladovacie priestory Medline sú strategicky umiestnené v tesnej blízkosti našich zákazníkov. V Európe máme sedem skladových a distribučných centier v Nemecku, Francúzsku, Írsku, Spojenom kráľovstve, na pevninskej časti Španielska a na Kanárskych ostrovoch.


DOPRAVA

Medline vyvinul systém dopravy nákladných vozidiel s názvom MedTrans predstavujúci dokonalú službu pre každú zásielku, ktorá si vyžaduje konkrétne načasovanie alebo si vyžaduje osobitnú pozornosť. Personál MedTrans disponuje znalosťami o produktoch a zdravotnými vedomosťami a vodiči sú vyškolení, aby pre vás urobili čo najviac.

Odbornosť  

VYNIKAJÚCE PORADENSKÉ SLUŽBY

Sme tím oddaných ľudí, ktorí rozumejú vášmu svetu. Čo odlišuje Medline od konkurencie, je naše zameranie na Vás - zákazníka. Náš tím klinických, produktových a logistických odborníkov je pripravený pomôcť vám vyriešiť výzvy z operačnej sály a odporučiť správne produkty a riešenia pre vaše potreby.

KLINICKÁ ANALÝZA

Naši vysoko vyškolení a skúsení klinickí lekári prinášajú cenné medicínske skúsenosti. Analyzujú vaše krycie rúška, plášte a ďalšie komponenty SPT a ponúknu návrhy na zlepšenie a štandardizáciu. Počas implementácie vašich nových SPT sú vám k dispozícii naše klinické sestry a produktoví špecialisti, aby vám pomohli pri riešení vašich prípadných obáv.

SPOLOČNÉ PROGRAMOVÉ VÝHODY

Môžeme vám pomôcť:

 • Vylepšiť spravovanie karty preferencií
 • Sledovať protokoly dodávok medzi lekármi
 • Zvýšiť percento kompletných operačných vozíkov
 • Zefektívniť postupy v oblasti bezpečnosti a kontroly infekcií
 • Vytvoriť optimálne ročné úrovne zásob
 • Zlepšiť pracovné podmienky a zvýšiť spokojnosť zamestnancov.

LOGISTICKÁ ANALÝZA

FINANČNÝ DOPAD

Naši odborníci na logistiku spolupracujú s vašimi tímami klinického a materiálového manažmentu, analyzujú vaše súčasné systémy a pripravujú plány na zlepšenie v týchto oblastiach:

 • Využitie priestoru
 • Skladovacie systémy a príslušenstvo
 • Konsingnačný sklad

Okrem toho môžeme na mieste vykonať hodnotenie logistických procesov, aby sme zlepšili vaše každodenné vybavovanie dodávok, dizajn skladu a zosúladenie personálu.

Hodnotíme finančný dopad našich plánov na váš rozpočet.

Naši konzultanti pre správu dodávok vám po hodnotení ponúknu niekoľko možností úspory; vy rozhodnete, ktoré sú pre vašu organizáciu najvhodnejšie.


KOMUNIKÁCIA

Pravidelne komunikujeme so všetkými našimi zákazníkmi, aby sme zaistili ich úplnú spokojnosť. Častý kontakt nám pomáha pochopiť každé jedno zariadenie a predvídať potreby našich zákazníkov.

Kolaboratívne kroky pri vývoji vášho SPT programu na mieru.

Zameranie na životné prostredie a etické dodávateľské reťazce.

NAŠE ZELENÉ INICIATÍVY

 • Naša miera recyklácie sa za posledné roky výrazne zvýšila s percentom recyklácie medzi 88% a 92%.
 • 100% odpadu vyprodukovaného v závode sa zhodnocuje, pretože nerecyklovaný odpad sa premieňa na energiu procesom tuhého spätného získavania paliva (používa sa napríklad v cementárni).
 • Vo výrobných oblastiach boli implementované nové recyklačné metódy, ktoré umožňujú zjednodušiť systém košov a zvýšiť tak dobrú prax našich zamestnancov.
 • 100% paliet je zhodnotených opätovným použitím a recykláciou.

ZNÍŽENIE ODPADU

Namiesto desiatok jednotlivo zabalených položiek je váš kompletný chirurgický set dodávaný iba v jednom balení. To znamená, že budete vytvárať menej odpadu a znížite svoje náklady na jeho likvidáciu.

Program Greensmart ™

K vašim Medline jednorázovým chirurgickým balíkom sú k dispozícii rôzne formy ekologického balenia. Greensmart ™ od Medline je celá rada produktov pre operačné sály, ktoré sú ekologické (zelené) a dobré pre vaše podnikanie (inteligentné).

V Medline neustále hľadáme spôsoby, ako znížiť, opätovne použiť a recyklovať a vieme, že aj vy zdieľate náš záujem o životné prostredie. Program Greensmart ™ obsahuje iba vysoko kvalitné a cenovo dostupné produkty. Vyhodnotili sme naše najpredávanejšie komponenty balenia a vyvinuli sme inteligentné možnosti, ktoré šetria energiu pri výrobe, obsahujú recyklovateľné materiály a prispievajú k menej odpadu na skládkach.


PRÁCA A ĽUDSKÉ PRÁVA

Certifikácia WRAP

Jednorázové chirurgické balíky spoločnosti Medline, ktoré sú vyrobené vo francúzskom Châteaubriant, pochádzajú zo závodu s certifikátom WRAP. Podpora a rešpektovanie pracovných a ľudských práv v našom dodávateľskom reťazci je súčasťou programu sociálnej zodpovednosti Medline. Podrobnejší popis 12 princípov WRAP je k dispozícii na ich webových stránkach:

www.wrapcompliance.org

Doplnkové služby

MED-PACK: INOVATÍVNY ONLINE NÁSTROJ PRE RIADENIE SPT

Med-Pack vám poskytuje potrebné informácie, aby ste mohli spravovať svoje balíky na mieru - kedykoľvek a kdekoľvek. Tento pohodlný online nástroj sme vytvorili s cieľom pomôcť zjednodušiť správu balíkov, znížiť náklady na operačnej sále, zvýšiť produktivitu a zaistiť lepšiu bezpečnosť pacienta / personálu.

Med-Pack vám môže pomôcť:

 • Prezrieť si všetky komponenty v každom balíku, takže budete vždy vedieť, že položky vo vnútri sú komponenty, ktoré ste si objednali.
 • Mať pod kontrolou inventár balíkov vrátane ich zmien a doplnkov
 • Predísť neoprávnenej zámene balíka
 • Sledovať históriu zmien vášho balíka
 • Vedieť, v ktorej fáze výrobného procesu balíky sú
 • Pozrieť si upozornenia, keď je úroveň inventára nižšia alebo vyššia ako bolo prognózované
 • Identifikovať latexové komponenty a alternatívy bez obsahu latexu
 • Nájsť informácie o štandardizácii, ekologických možnostiach a mnoho ďalšieho.

A čo je najlepšie, ako partner spoločnosti Medline môžete technológiu Med-Pack používať bez ďalších nákladov.


PROGRAM BALENIA EMPOWER

Eliminujte zámenu balíka vďaka intuitívnemu dizajnu.

Nesprávne balíky sa vyberajú častejšie, ako by ste si mysleli, čo má za následok ďalšiu prácu a náklady spojené s vyťahovaním samostatných sterilných položiek z balíka. Alebo ešte horšie, zahodenie celého nesprávneho balíka a jeho výmenu za správny.

Ľahko čitateľné a farebne odlíšené balenia zvyšujú rýchlosť a efektívnosť skladovania a vychystávania a pomáhajú vašim zamestnancom vyhnúť sa vybratiu zlých balíkov. Preto môže Program balenia Empower pomôcť znížiť vaše náklady a odpad.

 

Kontaktujte nás pre viac informácií


PROGRAM KONTROLY BALÍKOV

Počas našej každoročnej služby revízie balíkov odborníci Medline dôkladne posúdia všetky vaše chirurgické balíky s cieľom spraviť ich ešte užitočnejšie a užívateľsky jednoduchšie. Chceme, aby ste si boli stopercentne istí, že produkty, ktoré používate, zodpovedajú vašim potrebám a držia krok s akýmikoľvek zmenami v zákrokoch alebo s preferenciami chirurgického tímu.

Náš program kontroly balíkov vám tiež ponúka možnosť:

 • Zvýšiť svoju efektivitu odstránením nepotrebných komponentov
 • Nahradiť značkové výrobky produktami Medline Q + alebo CORE, čo vám ušetrí peniaze
 • Pridať produkty chrániace životné prostredie,
 • Pridať produkty Gold Standard, ktoré pomáhajú zvyšovať bezpečnosť ostrých predmetov a znižovať riziko chirurgických chýb.

RÁDIOFREKVENČNÁ IDENTIFIKÁCIA (RFID),

Spoločnosť Medline je hrdá, že je jedna z prvých, ktorá zaviedla technológiu RFID do chirurgických balíkov. RFID je služba, ktorá dokonale zaručuje sledovateľnosť vašich SPT. RFID štítok je umiestnený na každom SPT a obsahuje jedinečné identifikačné číslo na identifikáciu konkrétneho použitého balíku vrátane čísla položky, čísla šarže a dátumu expirácie. Táto technológia sleduje prichádzajúce a odchádzajúce toky SPT a funguje ako kontrola zásob v reálnom čase.

RFID ponúka množstvo výhod:

 • Efektívnejšie nákupné procesy
 • Rýchlejší čas vychystania a rýchlejšia príprava na operáciu
 • Presná analýza nákladov zákroku na pacienta
 • Zvýšená spokojnosť personálu
 • Znížená ľudská chybovosť
 • Úspora nákladov