Medline je Vaším strategickým obchodným partnerom. Ponúkame širokú škálu produktov, ktoré sú prispôsobené Vašim potrebám v operačnej sále a pri starostlivosti o pacienta. Ako globálny výrobca a distribútor, Medline ponúka bezkonkurenčné SPT, plachty, rúška a plášte, chirurgické a vyšetrovacie rukavice, riešenia pre reguláciu vlhkosti, osobné ochranné odevy, tvárové masky, reguláciu tekutín, hygienu pacienta,  oblečenie pre pacienta, pokročilé produkty pre starostlivosť o rany. Niektoré z našich kľúčových produktov sú uvedené v menu vľavo (Regulácia tekutín, QuickSuite, SPT, chirurgické rukavice, Ultrasorbs). Okrem produktov, poskytujeme riešenia a služby, ktoré Vašu pozornosť zameriavajú na to, čo je najdôležitejšie – na pacienta.  

Katalógy našich produktov

Medline vždy pozoruje potreby trhu a ponúka nové produkty a riešenia reagujúce na neustále sa meniace potreby a požiadavky.  Katalóg produktov zostavuje Medline produkty podľa kategórie, aby ste mohli rýchlo nájsť, čo hľadáte a dozvedieť sa viac o doplnkových produktoch. Cez nižšie uvedené odkazy sa dostanete na naše katalógy produktov.

Naše riešenia

Jednorazové chirurgické sety Medline pomáhajú poskytovateľom zdravotnej starostlivosti efektívne zorganizovať procesy na operačnej sále tak, aby pozornosť bola zameraná, tam kde by mala byť: na pacienta. 

  1. Jednorazové chirurgické sety Medline pomáhajú poskytovateľom zdravotnej starostlivosti efektívne zorganizovať procesy na operačnej sále tak, aby pozornosť bola zameraná, tam kde by mala byť: na pacienta.
  2. Prevencia infekcií Medline ponúka rôzne riešenia, ktoré Vám pomôžu znížiť mieru infekcií získaných v oblasti zdravotnej starostlivosti a zvýšiť bezpečnosť pacientov.
  3. Logistické služby Medline ponúkajú množstvo logistických služieb, ktoré z nás robia nielen výrobcu a distribútora, ale aj Vášho logistického partnera.
 

Naša vedomostná základňa (Knowledge Base)

Zdravotnícki pracovníci sa denne stretávajú s mnohými výzvami a spoločnosť Medline sa usiluje uľahčiť Vašu prácu a pomôcť Vám ju vykonávať  čo najlepšie. Robíme to nielen s našimi produktmi a riešeniami, ale aj ponukou odporúčaní a usmernení o bežných problémoch, ktoré sa vyskytujú v oblasti medicíny. Naším cieľom je poskytovať aktuálne informácie o znalostiach a osvedčených postupoch v odvetví. Pozornosť venujeme situáciám, ktoré sa môžu vyskytnúť v zdravotníckom zariadení a analyzujeme ich možný vplyv na pacientov, zamestnancov a/alebo zariadenie. Medline taktiež skúma, ako Vám môžeme pomôcť vyriešiť a zabrániť týmto problémom poskytovaním poradenstva a navrhovaním riešení a produktov pre pacientov aj zamestnancov. Viac o týchto témach nájdete nižšie na odkazoch Vedomostných základní špecifických podľa krajín.

Copyright © 2016 Medline Industries, Inc. All rights reserved.