Medline Assembly Slovakia nominovaná na ocenenie TREND Investor roka 2023

20. Sep
2023

Spoločnosť Medline Assembly Slovakia sa stala jedným z kandidátov na ocenenie TREND Investor roka 2023. Toto uznanie pochádza od jedného z najstarších mienkotvorných médií na slovenskom trhu, TRENDU. Prostredníctvom tohto procesu ekonomický a podnikateľský časopis upozorňuje na kľúčové investície spoločností, ktoré svojou prítomnosťou a pôsobením pozitívne ovplyvňujú miestne slovenské komunity.

 

Pri určovaní tohtoročného víťaza budú mať štyri kľúčové zainteresované strany možnosť hlasovať za jedného z piatich nominovaných. Medzi tieto zainteresované strany patria čitatelia časopisu TREND, redakčný tím publikácie, vplyvné osobnosti z podnikateľskej komunity, ako aj zástupcovia globálnej účtovníckej firmy a partnera kategórie, spoločnosti PricewaterhouseCoopers (PwC). Redakcia TRENDu medzitým počas augusta a septembra uverejňovala články, ktoré predstavovali každú z piatich vybraných spoločností.

 

Prečítajte si článok spoločnosti Medline tu.

 

Nominácia spoločnosti Medline svedčí o jej angažovanosti v sociálnom a hospodárskom rozvoji mesta Partizánske. Táto investícia v podobe sterilnej montážnej, výrobnej a skladovacej haly je vyvrcholením spolupráce s mestom Partizánske. "Investíciu realizovala spoločnosť Medline Assembly Slovakia bez štátnej pomoci a bez úveru. Do projektu sa však zapojilo aj mesto Partizánske, ktoré hľadalo investora do priemyselného parku so Slovenskou agentúrou pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO). Poznámky TREND.

 

Investícia vo výške približne 24 miliónov eur umožňuje spoločnosti Medline nielen podporiť miestne hospodárstvo, ale aj poskytnúť pracovné príležitosti viac ako 400 ľuďom. Okrem toho je príkladom hodnoty synergie medzi verejným a súkromným sektorom pri dosahovaní hospodárskeho pokroku v regióne, ako aj záväzku spoločnosti Medline pozitívne ovplyvňovať komunity, v ktorých pôsobí.

 

Spoločnosť Medline Europe sa teší, že jej prevádzka v Partizánskom bola nominovaná a ocenená za prínos k rastu a rozvoju Slovenska.

 

O spoločnosti Medline Europe

Medline Europe je medzinárodný výrobca a globálny distribútor zdravotníckych a chirurgických pomôcok, ktoré sa používajú v rôznych zdravotníckych zariadeniach v rámci nepretržitej starostlivosti. Poskytuje tiež klinické zdroje a zdroje dodávateľského reťazca potrebné na dlhodobú finančnú životaschopnosť pri poskytovaní vysokokvalitnej starostlivosti. S podielom na trhu na najvyššej úrovni vo viac ako desiatich hlavných kategóriách zdravotníckych produktov a s viac ako 1 000 zamestnancami v 16 krajinách si Medline Europe vybudovala povesť spoločnosti, ktorá dôsledne investuje do potrieb svojich zákazníkov a celého zdravotníckeho odvetvia. Jej celkovým poslaním je pozitívne ovplyvňovať trh a odvetvie prostredníctvom inovatívnych, prispôsobiteľných a ľahko dostupných produktov, služieb a riešení. Spoločnosť Medline Europe má sídlo v holandskom Arnheme. Viac informácií o spoločnosti Medline Europe nájdete na adrese www.medline.eu.