Spoločnosť Medline darovala prostredníctvom Európskej komisie zdravotnícky materiál ukrajinskému ľudu

22. Dec
2022

Vzhľadom na prebiehajúci konflikt na Ukrajine, spoločnosť Medline cítila povinnosť konať a náš príspevok v podobe zdravotníckeho materiálu je stále aktuálny a potrebný. Vďaka nášmu partnerstvu s programom Európskej komisie rescEU s potešením oznamujeme, že sme nedávno úspešne ukončili darovanie zdravotníckeho materiálu na pomoc obyvateľom Ukrajiny.

 

Príspevok spoločnosti Medline pre ukrajinskú vládu pozostával z 59 paliet a 14 ton zdravotníckeho materiálu, ako je zdravotnícke oblečenie, zariadenia na kyslíkovú terapiu, pôrodné súpravy, skalpely a stehy. Táto pomoc sa koordinovala prostredníctvom mechanizmu civilnej ochrany Európskej komisie.

 

Darcovstvo produktov je kľúčovou súčasťou nášho programu CSR a sme radi, že môžeme podporiť ukrajinský ľud našimi zdravotníckymi produktmi.

Ukrainian and Euopean commission flagsUkrainian and Euopean commission flags