ENVIRONMENTAL, SOCIAL & GOVERNANCE

Ontdek hoe wij vorm geven aan onze toezeggingen.

Lees ons 2022 ESG verslag

Ons Doel: zorg duurzamer maken voor mens en planeet

Er zijn maar weinig sectoren die zo intrinsiek verbonden zijn met environmental, social en governance (ESG)-gerelateerde kwesties als de gezondheidszorg. Rechtvaardigheid, toegang en betaalbaarheid van gezondheidszorg zijn fundamentele mensenrechten waaraan in veel delen van de wereld nog steeds niet wordt voldaan. Terwijl andere sectoren de urgentie van klimaatverandering misschien niet inzien, zien ziekenhuizen en gezondheidsstelsels elke dag de impact op hun patiënten en gemeenschappen.

Deze kwesties geven vorm aan de toekomst van de gezondheidszorg - en het is onze verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat we een veerkrachtig, vooruitstrevend bedrijf in stand houden. ESG biedt daarom een ​​kader om de voor ons meest relevante kwesties te identificeren, evenals een blauwdruk voor de toekomst.


Medline spant zich bewust in om de impact op het milieu te beperken door middel van verschillende initiatieven.

Lees meer

Mensen en gemeenschappen

We willen dat onze medewerkers en gemeenschappen hun volledige potentie benutten. We helpen door gezondheidsgelijkheid in gemeenschappen over de hele wereld aan te pakken, donaties te doen en vrijwilligerswerk voor werknemers mogelijk te maken.

Lees meer

Medline zet zich in om producten te vinden van ethisch en sociaal verantwoorde fabrieken over de hele wereld.

Lees meer


ESG Bibliotheek

Overige ESG Documentatie


Bezoek onze ESG bibliotheek voor onze voorgaande Duurzaamheidsrapportages en overige ESG gerelateerde documentatie.

Lees meer


Om ons te ondersteunen bij onze ESG-reis, nemen we actief deel aan de volgende platformen:

Neem voor meer informatie over ESG binnen Medline contact op met [email protected] .