Maatschappelijke Verantwoordelijkheid

Onze Filosofie

Medline vat maatschappelijk verantwoord ondernemen breed op en gelooft dat het gaat om sociale, economische en milieuzaken.

Als speler in de medische hulpmiddelen industrie, erkennen we dat we een positie hebben van waaruit we een positieve bijdrage kunnen leveren aan de wereldwijde plannen voor duurzaam ontwikkelen. Met dat in het achterhoofd, in de context van Medline Europe, is maatschappelijk verantwoord ondernemen voor ons synoniem met duurzaam ondernemen.

Belangrijke invloeden op Medline’s benadering van MVO zijn onder andere de United Nations Global Compact Principles, de United Nations duurzaam ontwikkelen doelen, ISO 26000:2010 en de OECD richtlijnen voor Multinationals. Wij geloven dat het belangrijk is om ons bewust te zijn van, en in lijn te zijn met internationale best practices.  

 

MVO focusgebied en Ondersteunde doelstellingen voor duurzame ontwikkeling van de Verenigde Naties


Het behouden van een gezonde planeet voor huidige en toekomstige generaties is niet alleen het juiste om te doen, maar het is ook onze verantwoordelijkheid als leider in de gezondheidsindustrie.

Lees meer

Goede doelen

Medline’s missie om de kwaliteit van leven voor mensen te verbeteren is niet beperkt tot de gemeenschappen waarin wij leven en zakendoen, maar reikt ook tot gemeenschappen verder weg in ontwikkelingslanden.

Lees meer

Medline zet zich in om producten te vinden van ethisch en sociaal verantwoorde fabrieken over de hele wereld.

Lees meer


MVO Bibliotheek

Duurzaamheidsverslag 2020


Download het duurzaamheidsverslag 2020 hier.

De samenvatting van het rapport is hier in het Nederlands beschikbaar

Overige MVO Documentatie


Bezoek onze MVO bibliotheek voor onze voorgaande Duurzaamheidsrapportages en overige MVO gerelateerde documentatie.

Lees meer


Om ons te ondersteunen bij onze MVO-reis, nemen we actief deel aan de volgende platformen:

Neem voor meer informatie over Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen binnen Medline contact op met [email protected]