Video

Medline presenteert met trots het innovatieve concept van RFID-technologie voor steriele procedure trays.

De RFID-tag, die aangebracht is op de verpakking van iedere chirurgische set, bevat een antenne die een signaal uitzendt met een unieke identificatie code om te identificeren welke specifieke set wordt gebruikt.

Bekijk onze nieuwe video om te zien hoe het werkt!

Nieuws en evenementen

Laatste nieuws

MedTech Europe publiceert verklaring over levering van beschermende medische middelen

11-05-20

MedTech Europe, de Europese branchevereniging voor de medische technologie-industrie waarvan Medline lid is, heeft op 4 mei 2020 een verklaring gepubliceerd om meer duidelijkheid te geven over de algemene supply chain-situatie voor beschermende medische middelen als gevolg van COVID-19, en de implicaties die deze situatie heeft op leveringen.

De situatie die de verklaring van MedTech Europe beschrijft, is precies wat Medline en tal van andere leveranciers van medische hulpmiddelen ervaren. De COVID-19 pandemie heeft voor schaarste gezorgd van belangrijke middelen zoals maskers, isolatiejassen en handschoenen terwijl de vraag naar deze producten enorm is gestegen. De luchtvrachtcapaciteit is beperkt en het voldoen aan contractuele leverings-, volume- en prijsvoorwaarden is niet altijd meer mogelijk.

MedTech erkent het buitengewone en tijdelijke karakter van deze situatie en biedt drie oplossingen voor leveranciers en hun klanten:

  • Verzoek om herziening van de voorwaarden van de overeenkomst(en)
  • Beroep op overmacht
  • Maak afspraken over alternatieve regelingen.

Medline kijkt er erg naar uit om onze standaard producten weer in een normale situatie aan te kunnen bieden, maar ondertussen werken we met onze bestaande klanten samen op basis van het geïnformeerde advies van MedTech.

Lees meer

Coronavirus (COVID-19) Voorraad update

02-04-20

Nu het coronavirus steeds meer voorkomt in Europa, wordt Medline Europe geconfronteerd met een ongekende vraag naar veel van onze producten. We blijven veel aanvragen ontvangen voor persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM), met name ademhalingsmaskers.

Er is ook veel vraag naar veel andere producten, zoals OK-jassen en omlooppakken. Medline zet zich in voor het zoveel mogelijk beschermen van uw leveringen van PBM en andere essentiële medische kleding en producten, en zorgt ervoor dat ze eerlijk worden toegewezen.

Houd er rekening mee dat we voor deze kritieke producten momenteel geen nieuwe klanten accepteren.

Ondertussen gaan veel van onze productiefaciliteiten weer aan het werk, maar ze zijn nog niet allemaal op volle capaciteit. Productie en infrastructuur zijn nog steeds beperkt. De voorraadniveaus nemen momenteel af, maar we schatten op basis van het aantal productiefaciliteiten die hun activiteiten opnieuw hebben opgestart, dat de leveringen aan klanten geleidelijk aan weer normaal zullen zijn. Indien dit langer duurt dan verwacht, blijven we limieten stellen aan veelgevraagde producten om een stockout te voorkomen.

We houden de situatie nauwlettend in de gaten en onze verkoop- en klantenserviceteams houden onze klanten op de hoogte van eventuele wijzigingen in onze voorraden die van invloed kunnen zijn.

Lees meer

35 Item(s)

Copyright © 2018 Medline Industries, Inc. All rights reserved.