Medline is zowel fabrikant als distributeur van vele producten voor onze klanten in Europa. Onze wereldwijde productieketen en leveringsketen bestaat uit zowel productiefaciliteiten van Medline zelf als productiefaciliteiten van derden en directe leveranciers.

Medline zet zich in om producten te vinden van ethisch en sociaal verantwoorde fabrieken over de hele wereld.


Ons Ethische Inkoopprogramma

Medline heeft een veelzijdig ethisch inkoopprogramma dat is gebaseerd op de Guiding Principles on Business and Human Rights van de Verenigde Naties. We leggen de nadruk op een risicogebaseerde benadering om ons in staat te stellen de belangrijkste arbeids- en mensenrechtenrisico's in onze leveranciersketen te identificeren en ernaar te handelen.

 

Elementen van ons ethische inkoopprogramma zijn onder meer WRAP-certificeringsaudits, de Medline-gedragscode voor leveranciers en externe rapportage via onze jaarlijkse verklaring over moderne slavernij.

 

 


WRAP Certificering

Wij gebruiken certificeringen toegekend door Worldwide Responsible Accredited Production (WRAP) om te verifieren dat de fabrieken in onze leveringsketen arbeidsrechten en mensenrechten van hun medewerkers respecteren. WRAP is een internationaal erkende organisatie die onafhankelijk en objectief controleert of fabrieken zich houden aan standaarden voor ethisch verantwoorde arbeidsomstandigheden.

Medline is langzamerhand WRAP certificeringen aan het uitrollen naar specifieke leveranciers op het eerste niveau van onze leveringsketen. De focus ligt op leveranciers van medisch textiel en kledingartikelen. Dit is een meerjarig project waarvan wij geloven dat het een significante en positieve impact zal hebben op werkwijzen in leveringsketens in de medische hulpmiddelen industrie. Onze klanten kunnen erop vertrouwen dat producten die gemaakt zijn in WRAP gecertificeerde instellingen, gemaakt zijn onder humane en veilige arbeidsomstandigheden.

Wat is WRAP?

WRAP is een onafhankelijke, objectieve, nonprofit organisatie met een wereldwijd team van experts toegewijd aan het bevorderen van veilige, wettelijk correcte, humane en ethisch verantwoorde productie door certificering en onderwijs.

WRAP is ’s werelds grootste onafhankelijke certificeringsprogramma voor fabrieken met een focus op kleding, schoeisel en andere textiel sectoren. Deze streeft ernaar de naleving van de 12 principes van WRAP onafhankelijk te controleren en te certificeren, die zijn gebaseerd op de wetgeving in elk land en de geest of taal van de relevante conventies van de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) omvat.

Lees hier meer over WRAP.


Gedragscode voor Leveranciers

Medline erkent het belang van actieve controle en de bevordering van arbeids- en mensenrechten in onze toeleveringsketen. En wij zijn vastbesloten om ervoor te zorgen dat de werknemers in onze toeleveringsketen met waardigheid en respect worden behandeld, en dat alle lokale wetten worden nageleefd. Om deze reden heeft Medline de Gedragscode voor Leveranciers opgesteld, welke deel uitmaakt van onze aanpak om een maatschappelijk verantwoorde onderneming te zijn.Download hier Medline‘s Gedragscode voor Leveranciers.