Privacyverklaring Medline International B.V

Uw privacy is belangrijk voor Medline International B.V. en gelieerde ondernemingen (“we”, “ons”, “onze” of “Medline”), En wij streven ernaar persoonsgegevens te beschermen.

Deze privacyverklaring beschrijft hoe Medline Uw persoonsgegevens verzameld, opslaat, gebruikt, beschermd, overdraagt en verwijderd in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming van de EU (2016/679 ("AVG") en andere relevante wetgeving inzake gegevensbescherming die mogelijk van toepassing is. We leggen ook de activiteiten uit Waarvoor we uw persoonsgegevens verwerken en de wettelijke basis daarvoor. We beschrijven hoe gegevens worden gedeeld met andere partijen, evenals de verwerking van persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte (EER). We hebben ook uw rechten als betrokkene beschreven, evenals hoe u uw rechten kunt uitoefenen.

 

In deze privacyverklaring gebruiken we begrippen als 'persoonsgegevens', 'verwerking' en 'gegevensbeheerder', die dezelfde betekenis zullen hebben als bepaald in de AVG.

Voor deze privacyverklaring en de daarin beschreven verwerkingsactiviteiten wordt Medline International B.V. beschouwd als de belangrijkste vestiging van Medline in de EU en de verantwoordelijke voor de verwerking, tenzij bepaalde verwerkingsactiviteiten hoofdzakelijk worden beheerd door een gelieerde onderneming, uitsluitend ter ondersteuning van lokale bedrijfsactiviteiten of om anderszins te voldoen aan lokale wettelijke verplichtingen.

 

Lees deze privacyverklaring zorgvuldig en regelmatig door om een duidelijk inzicht te krijgen in hoe wij uw persoonsgegevens verzamelen, gebruiken, beschermen of anderszins verwerken. Als u zorgen of vragen hebt die niet door deze privacyverklaring kunnen worden beantwoord, neem dan contact met ons op met behulp van onze contactgegevens die worden vermeld In de sectie 'Contact met ons opnemen' hieronder.


We zorgen ervoor dat elke verwerking van uw persoonsgegevens in overeenstemming is met de volgende beginselen: 

 • Rechtmatigheid, eerlijkheid en transparantie: Persoonsgegevens zullen op rechtmatige, eerlijke en transparante wijze verwerkt worden;
 • Doelbeperking: Persoonsgegevens worden verzameld voor gespecificeerde, expliciete en legitieme doeleinden en niet verder verwerkt op een manier die onverenigbaar is met die doeleinden; verdere verwerking voor archiveringsdoeleinden in het algemeen belang, wetenschappelijke of historische onderzoeksdoeleinden of statistische doeleinden wordt niet beschouwd als onverenigbaar met de oorspronkelijke doeleinden;
 • Gegevensminimalisatie: Persoonsgegevens moeten toereikend, relevant en beperkt zijn tot wat nodig is met betrekking tot de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Nauwkeurigheid: Persoonsgegevens moeten nauwkeurig zijn en, waar nodig, worden bijgewerkt; elke redelijke stap moet worden genomen om ervoor te zorgen dat persoonsgegevens die onjuist zijn, rekening houdend met de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt, onmiddellijk worden gewist of gecorrigeerd;
 • Opslagbeperking: Persoonsgegevens worden bewaard in een vorm die identificatie van betrokkenen toestaat voor niet langer dan nodig is voor de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt; persoonsgegevens kunnen gedurende langere perioden worden opgeslagen voor zover de persoonsgegevens uitsluitend voor archiveringsdoeleinden in het algemeen belang, wetenschappelijke of historische onderzoeksdoeleinden of statistische doeleinden worden verwerkt;
 • Integriteit en vertrouwelijkheid: Persoonsgegevens worden verwerkt op een manier die een passende beveiliging van de persoonsgegevens waarborgt, inclusief bescherming tegen ongeautoriseerde of onwettige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of schade, met behulp van passende technische of organisatorische maatregelen.

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens die wij van u verzamelen in verband met uw gebruik van onze website(s) en e-commerce-platform, wanneer u onze faciliteiten bezoekt, wanneer wij producten en/of diensten aan u als klant leveren, wanneer u producten en/of diensten aan ons levert als leverancier of verkoper.

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op persoonlijke informatie die we verzamelen in het kader van uw dienstverband of andere werkrelatie met ons.

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op persoonsgegevens die wij verzamelen en verwerken wanneer u solliciteert naar een vacature binnen Medline. In die gevallen is de Medline Global Applicant Notice van toepassing.


Wij zullen de over u verzamelde persoonsgegevens gebruiken voor de specifieke doeleinden als hieronder beschreven.

Wij wijzen u erop dat u in sommige gevallen geen andere keuze hebt dan uw persoonsgegevens aan ons te verstrekken wanneer u gebruikmaakt van onze producten of diensten. In andere gevallen is het verstrekken van uw persoonsgegevens echter vrijwillig. Dit kan nog steeds betekenen dat als u ervoor kiest om uw persoonsgegevens niet te verstrekken, het voor ons niet mogelijk is om u de producten en/of diensten te leveren waar u om vraagt. Wij zullen u op de juiste plaatsen, online of offline, informeren als het verstrekken van uw persoonsgegevens in een bepaald scenario verplicht is en wat de gevolgen zijn als u uw persoonsgegevens niet verstrekt.

De doeleinden en de rechtsgrondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens zijn de volgende:

 

Het onboarding-proces voor klanten volgen

Wij verwerken uw persoonsgegevens wanneer u vraagt om u te registreren als klant, wat u de mogelijkheid geeft om bestellingen te plaatsen. De gegevens die wij voor dit doel verzamelen en verwerken omvatten uw voornaam, achternaam, e-mailadres en informatie over uw organisatie/bedrijf. Wij verwerken deze informatie om u als klant te registreren. Wij bewaren uw persoonsgegevens voor dit doel zolang u een actieve commerciële relatie met ons hebt, tenzij wij wettelijk verplicht zijn en/of toestemming hebben om uw persoonsgegevens daarna langer te bewaren.

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor dit doel op basis van artikel 6.1 (b) AVG (uitvoering van een contract, inclusief precontractuele maatregelen) en, in voorkomend geval, op basis van artikel 6.1 (c) (naleving van een wettelijke verplichting) of 6.1 (f) AVG (ons gerechtvaardigd belang om nieuwe zakelijke relaties te overwegen en te beheren).

Voor meer informatie over uw wettelijke rechten, raadpleegt u sectie 7 van deze privacyverklaring.

 

Uw Medline-gebruikersaccount aanmaken 

Wij verwerken uw persoonsgegevens wanneer u via onze Medline-website, onze klantenservice of uw accountmanager het aanmaken van een Medline-gebruikersaccount aanvraagt, waarmee u facturen en historische aankopen die u hebt gedaan kunt raadplegen en uw bestelling via ons e-commerce- platform kunt plaatsen. De gegevens die wij voor dit doel verzamelen en verwerken omvatten uw voornaam, achternaam, e-mailadres en informatie over uw organisatie/bedrijf. Wij verwerken deze informatie om uw gebruikersaccount aan te maken. Wij bewaren uw persoonsgegevens voor dit doel in overeenstemming met de bewaartermijn die wordt beschreven in sectie 6 van deze privacyverklaring.

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor dit doel op basis van artikel 6.1(a) AVG (uw toestemming) of 6.1(b) AVG (uitvoering van een contract, inclusief precontractuele maatregelen).

Voor meer informatie over uw wettelijke rechten, raadpleegt u sectie 7 van deze privacyverklaring.

 

Om onze zakelijke relatie met u te beheren

Wij verwerken uw persoonsgegevens wanneer u als huidige of potentiële leverancier of klant of ander zakelijk contact met ons communiceert, via e-mail, telefoon, onze website en e-commerce-platform, en offline. De persoonsgegevens die wij voor dit doel verwerken omvatten uw naam, contactgegevens, informatie over uw organisatie/bedrijf en uw functie, en andere informatie die wordt uitgewisseld in het kader van onze zakelijke relatie. Wij verwerken deze informatie met het oog op het beheer van productbestellingen, benodigdheden, leveringen en diensten na verkoop, voor zover van toepassing. Wij bewaren uw persoonsgegevens voor dit doel in overeenstemming met de bewaartermijn die wordt beschreven in sectie 6 van deze privacyverklaring.

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor dit doel op basis van artikel 6.1 (b) AVG (uitvoering van een contract, inclusief precontractuele maatregelen) en, in voorkomend geval, op basis van artikel 6.1 (c) (naleving van een wettelijke verplichting) of 6.1 (f) AVG (ons gerechtvaardigd belang om nieuwe zakelijke relaties te beheren).

Voor meer informatie over uw wettelijke rechten, raadpleegt u sectie 7 van deze privacyverklaring.

 

Om u marketing- en andere gerelateerde berichten te sturen

Wij verwerken uw persoonsgegevens wanneer u zich inschrijft voor het ontvangen van marketing- of gerelateerde berichten, waaronder relevant nieuws, artikelen, whitepapers, uitnodigingen voor evenementen en updates over Medline en zijn producten. De gegevens die wij voor deze doeleinden verzamelen en verwerken omvatten uw naam, contactgegevens, functie, in welk deel van de wereld u zich bevindt, informatie over uw organisatie/bedrijf en de focus daarvan op gezondheidszorg. Wij verwerken deze informatie om u onze marketing- en/of gerelateerde berichten op uw verzoek toe te sturen. Wij bewaren uw persoonsgegevens voor dit doel zolang u een actieve Aanmelding hebt voor het ontvangen van onze marketing- of gerelateerde berichten, tenzij wij wettelijk verplicht zijn en/of toestemming hebben om uw persoonsgegevens daarna langer te bewaren. Zie sectie 6 van deze privacyverklaring voor de manier waarop Medline uw persoonsgegevens bewaart.

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor dit doel op basis van artikel 6.1 (a) AVG (uw toestemming). Als u een bestaande klant bent, kunnen wij uw persoonsgegevens voor dit doel verwerken op basis van artikel 6.1 (f) AVG (ons gerechtvaardigd belang om marketingactiviteiten uit te voeren).

U kunt uw toestemming op elk moment intrekken en u afmelden voor het ontvangen van marketing- of gerelateerde berichten. U kunt zich te allen tijde afmelden via de link onderaan elke e-mail die u van ons ontvangt.

Wij wijzen u erop dat Medline zich het recht voorbehoudt om met u te communiceren over belangrijke zaken in verband met zijn producten, diensten of aankopen die u hebt gedaan (bijv. terugroepingen van producten, garantie of servicegerelateerde kwesties). Het is niet mogelijk uw toestemming in te trekken of u af te melden voor het ontvangen van dergelijke e-mails over transacties of producten die worden verzonden in verband met uw gebruik van onze producten en diensten.

Voor meer informatie over uw wettelijke rechten raadpleegt u sectie 7 van deze privacyverklaring.

 

Om onze communicatie met u te optimaliseren en te verbeteren

Wij verwerken uw persoonsgegevens om uw interacties met onze e-mailmarketingberichten, uw aankoopgeschiedenis en andere interacties die u mogelijk met ons hebt te controleren en te beoordelen om uw behoeften als klant beter te begrijpen en onze communicatie met u te verbeteren. De persoonsgegevens die wij voor dit doel verwerken omvatten uw naam, contactgegevens, informatie over uw organisatie/bedrijf en informatie over uw interacties met Medline. Voor zover mogelijk verwerken wij geaggregeerde gegevens (d.w.z. gegevens waarmee u niet kunt worden geïdentificeerd of die niet aan u kunnen worden gekoppeld, zoals statistische gegevens), gepseudonimiseerde of geanonimiseerde gegevens, in plaats van persoonsgegevens die ons in staat stellen u rechtstreeks te identificeren. Wij verwerken deze informatie om de behoeften en voorkeuren van onze klanten beter te begrijpen, zodat wij beter met u kunnen communiceren en u relevante productinformatie kunnen aanbieden. Het gebruik van monitoring en lead-scoringtechnieken zijn geen volledig geautomatiseerd proces en zullen in geen geval juridische of andere belangrijke gevolgen voor u hebben. Wij bewaren uw persoonsgegevens voor dit doel in overeenstemming met de bewaartermijn die wordt beschreven in sectie 6 van deze privacyverklaring.

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor dit doel verwerken op basis van artikel 6.1 (f) AVG (ons gerechtvaardigd belang om onze producten en diensten te optimaliseren en verbeteren).

Voor meer informatie over uw wettelijke rechten raadpleegt u sectie 7 van deze privacyverklaring.

 

Om onze website(s) te optimaliseren en verbeteren

Wanneer u onze website(s) bezoekt, verzamelen wij ook gegevens over u door middel van cookies en soortgelijke technieken. Voor meer informatie over cookies, de manier waarop wij ze gebruiken en hoe u cookies kunt verwijderen, kunt u onze Cookieverklaring lezen.

 

Om contact met u op te nemen wanneer u ons benadert en om te reageren op uw vragen of klachten

Wij verwerken uw persoonsgegevens wanneer u contact met ons opneemt via ons online contactformulier, via e-mail, telefoon, fax, sociale media of gewone post. De persoonsgegevens die wij voor dit doel verwerken, hangen af van hoe en waarom u contact met ons opneemt, maar omvatten altijd uw naam, contactgegevens en informatie over uw vraag of verzoek. Wij verwerken deze gegevens om contact met u op te nemen en te reageren op uw vraag of verzoek. Wij bewaren uw persoonsgegevens voor dit doel in overeenstemming met de bewaartermijn die wordt beschreven in sectie 6 van deze privacyverklaring.

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor dit doel op basis van artikel 6.1 (b) AVG (uw toestemming) of, in voorkomend geval, op basis van artikel 6.1 (b) AVG (uitvoering van een contract, inclusief precontractuele maatregelen) of, wanneer we wettelijk verplicht zijn om op uw vragen te reageren, op basis van artikel 6.1 (c) (naleving van een wettelijke verplichting).

Voor meer informatie over uw wettelijke rechten raadpleegt u sectie 7 van deze privacyverklaring.

 

Om u uit te nodigen voor een Medline-webinar of -evenement en uw aanwezigheid te registreren 

Wij verwerken uw persoonsgegevens wanneer u zich aanmeldt voor en deelneemt aan een (online) Medline-webinar of -evenement via ons online registratieformulier of via e-mail, naargelang wat van toepassing is. De persoonsgegevens die wij voor dit doel verwerken, omvatten uw voornaam, achternaam, e-mailadres, functie, uw land en/of de stad/regio waar u werkt, en informatie over uw organisatie/bedrijf. Wij verwerken deze gegevens om u uit te nodigen voor ons webinar of evenement, om met u te communiceren over het webinar of het evenement, om uw aanwezigheid te registreren en om het webinar of evenement te evalueren. Als u een bestaande klant bent, bewaren wij uw persoonsgegevens zolang onze commerciële relatie duurt. Als u zich zojuist hebt aangemeld voor een van onze webinars, bewaren wij uw persoonsgegevens zolang als nodig is om het webinar te laten plaatsvinden. In dat geval worden uw persoonsgegevens na het webinar verwijderd als u geen toestemming hebt gegeven voor andere doeleinden.

In het geval van een offline evenement kunnen wij - met uw toestemming - foto's maken of laten maken op het evenement en/of vragen of u dieetbeperkingen hebt (waardoor uw antwoord gezondheidsgerelateerde gegevens kan bevatten), die wij alleen zullen verwerken om u alternatieve dieetopties aan te bieden op ons evenement. 

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor dit doel op basis van artikel 6.1 (b) AVG (uitvoering van een contract, inclusief precontractuele maatregelen) En, waar nodig op basis van artikel 6.1 (a) AVG (Uw toestemming). Wij verwerken uw dieet (gezondheid)-gerelateerde informatie op basis van artikel 9.2 (a) AVG (expliciete toestemming).

Voor meer informatie over uw wettelijke rechten raadpleegt u sectie 7 van deze privacyverklaring.

 

Om uw bezoek aan een Medline-vestiging te registreren en onze gebouwen te beveiligen

Wij verwerken uw persoonsgegevens wanneer u als gast een van onze Medline-vestigingen bezoekt. De gegevens die wij verwerken omvatten uw naam, contactgegevens en informatie over uw organisatie/bedrijf, die wij om veiligheidsredenen verwerken voor de registratie van bezoekers. Wij bewaren uw persoonsgegevens voor dit doel gedurende maximaal 3 maanden, tenzij wij wettelijk verplicht zijn en/of toestemming hebben om uw persoonsgegevens daarna langer te bewaren.

Om veiligheidsredenen maken wij op onze locaties ook gebruik van camerabeveiliging/CCTV, die uw aanwezigheid in onze Medline-vestigingen kan vastleggen. Wij bewaren uw persoonsgegevens gedurende maximaal 4 weken, tenzij wij wettelijk verplicht zijn en/of toestemming hebben om uw persoonsgegevens daarna langer te bewaren.

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor deze doeleinden op basis van artikel 6.1 (f) AVG (onze legitieme belangen om onze gebouwen te beschermen).

Voor meer informatie over uw wettelijke rechten raadpleegt u sectie 7 van deze privacyverklaring.

 

Om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen

Wij verwerken uw persoonsgegevens wanneer dit voor ons noodzakelijk is om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen of anderszins noodzakelijk is met het oog op onze legitieme belangen, waaronder het voorkomen en opsporen van fraude en andere criminele activiteiten, het beschermen van de rechten, veiligheid en het eigendom van Medline, u en/of anderen, het voldoen aan de auditvereisten van Medline, het oplossen van geschillen en betwiste betalingstransacties, het opstellen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims, het beschermen van informatiebeveiliging of het bewaren en bekendmaken van informatie als vereist door de toepasselijke wetgeving en/of overheidsinstanties.

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor deze doeleinden op basis van artikel 6.1 (c) AVG (naleving van onze wettelijke verplichting) en artikel 6.1 (f) AVG (ons legitieme belang om onze onderneming te beschermen), voor zover van toepassing.

Voor meer informatie over uw wettelijke rechten raadpleegt u sectie 7 van deze privacyverklaring.

 

Om te voldoen aan onze materiovigilantie-verplichtingen

Voor dit doel is Medline International France SAS de gegevensbeheerder, die uw persoonsgegevens zal verwerken voor het omgaan met het ongewenste gezondheidsvoorval dat u aan ons hebt gemeld. Als u ons een ongewenst voorval met een van onze producten meldt waaraan u niet bent blootgesteld, herinneren wij u eraan dat Medline geen persoonsgegevens hoeft te verwerken over de patiënt of de persoon die door het voorval is getroffen. In het geval dat patiëntgegevens in het rapport worden opgenomen, informeren wij u dat Medline over processen beschikt om dergelijke persoonsgegevens te anonimiseren of te verwijderen.

Medline Zal uw persoonsgegevens verwerken om de preventie, monitoring, evaluatie en het beheer van ongewenste gezondheidsvoorvallen mogelijk te maken waartoe het gebruik van onze producten kan leiden. Medline zal uw persoonsgegevens verzamelen, analyseren, documenteren en opslaan om het noodzakelijke onderzoek van het voorval uit te voeren. In het kader van het onderzoek kan het nodig zijn dat wij uw persoonsgegevens gebruiken om contact met u op te nemen.

Medline verwerkt de contactgegevens, waaronder voornaam, achternaam, e-mailadres en telefoonnummer, van de persoon die het ongewenste gezondheidsvoorval aan ons meldt.

Wij verwerken uw persoonsgegevens alleen als deze verwerking wordt gerechtvaardigd door een wettelijke verplichting en in overeenstemming is met de regelgeving inzake gegevensbescherming. Daarom verwerken wij uw persoonsgegevens alleen als de verwerking noodzakelijk is om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen met betrekking tot de veiligheid van medische hulpmiddelen.

Medline deelt uw persoonsgegevens met de volgende ontvangers en voor de volgende doeleinden:

 • Medline International Germany GmBH voor ondersteuning bij het beheer van de verslagen over ongewenste voorvallen als onderdeel van de kwaliteitsborgingsfunctie die de verslagen over ongewenste voorvallen in Medline beheert.

 • British Standard Institution (BSI) als externe auditor van Medline voor de ISO-kwaliteitscertificering. BSI is een in het Verenigd Koninkrijk gevestigde organisatie en daarom informeren wij u dat Medline een internationale overdracht van uw persoonsgegevens uitvoert. Het VK heeft een adequaatheidsbesluit uitgevaardigd door de Europese Commissie dat garandeert dat het beschermingsniveau van uw persoonsgegevens gelijkwaardig is aan het beschermingsniveau dat door de AVG is vastgesteld.

Wij bewaren uw persoonsgegevens gedurende de periode die nodig is voor ons onderzoek naar het gemelde ongewenste gezondheidsvoorval. Nadat het onderzoek is afgesloten, bewaren wij uw persoonsgegevens gedurende een periode van 10 jaar, zoals wettelijk vereist. Gedurende deze 10 jaar zullen uw persoonsgegevens worden afgeschermd en alleen toegankelijk zijn voor de relevante functies die uw persoonsgegevens mogen inzien en verwerken om te voldoen aan een wettelijke verplichting of voor de verdediging van rechtsvorderingen. Na deze periode verwijderen wij uw persoonsgegevens.

Daartoe kunt u de volgende rechten uitoefenen:

 • the right of access / information;
 • the right to obtain the restriction of the processing of your personal data;
 • the right to rectification by requesting corrections/amendments if inaccurate or incomplete personal data has been processed;
 • het recht op Inzage/informatie;

 • het recht op beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens;

 • het recht op rectificatie door te vragen om correcties/wijzigingen indien onnauwkeurige of onvolledige persoonsgegevens zijn verwerkt;

Wij wijzen u erop dat u in het kader van deze verwerkingsactiviteit niet het recht hebt bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, uw persoonsgegevens te wissen of om om overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens te vragen, omdat de verwerkingsactiviteit gebaseerd is op de naleving van een wettelijke verplichting.

 

Bijzondere categorieën van gegevens

Wij vragen, verzamelen of verwerken geen speciale categorieën van gegevens over u, behalve in specifieke omstandigheden als beschreven in deze privacyverklaring. Bijzondere categorieën van persoonsgegevens worden vaak aangeduid als "gevoelige" persoonsgegevens en omvatten informatie over ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of filosofische overtuigingen, lidmaatschap van een vakbond, gezondheid of seksleven. In gevallen waarin u per ongeluk of vrijwillig dergelijke informatie verstrekt en wij geen wettelijke basis hebben om deze informatie te verwerken, zullen wij deze informatie zonder onnodige vertraging verwijderen.


In overeenstemming met deze privacyverklaring en zoals wettelijk toegestaan, deelt Medline uw persoonsgegevens op verschillende manieren en om verschillende redenen met derden, zoals hieronder nader beschreven. Medline verkoopt uw persoonsgegevens niet aan derden. Indien wettelijk vereist, zullen wij uw toestemming vragen voordat wij uw persoonsgegevens met derden delen.

Wij delen persoonsgegevens binnen de Medline-bedrijvengroep, waarvan de moedermaatschappij Medline Industries, LP is. Een overzicht van onze Medline-bedrijvengroep vindt u in de sectie "Medline-vestigingen in Europa" die u in de voettekst van deze website vindt.

Wij gebruiken derden zoals IT-serviceproviders, distributeurs, marketingtechnologieplatforms en leveranciers om namens ons diensten uit te voeren. Wanneer wij derden inschakelen om namens ons diensten te verlenen, zorgen wij ervoor dat wij de nodige contractuele, technische en organisatorische maatregelen hebben genomen om te waarborgen dat uw persoonsgegevens worden beschermd en alleen worden gebruikt voor de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens worden gedeeld. Indien vereist en toegestaan door de toepasselijke wetgeving, kunnen wij persoonsgegevens delen met overheidsinstanties, zoals belastingautoriteiten, gegevensbeschermingsautoriteiten en/of andere regelgevende of overheidsinstanties.

Wij behouden ons het recht voor uw persoonsgegevens met derden te delen in het geval wij (overwegen) onze bedrijfsactiviteiten of activa geheel of gedeeltelijk aan een derde te verkopen of over te dragen.

 

Medline is een internationale organisatie met filialen over de hele wereld. Medline heeft zich ertoe verbonden om deze privacyverklaring en de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming na te leven met betrekking tot persoonsgegevens die worden overgedragen buiten de EER. De wetgeving in andere landen buiten de EER is mogelijk niet zo streng als de wetgeving in Europa. Daarom heeft Medline maatregelen genomen om uw privacy en fundamentele rechten te beschermen wanneer uw persoonsgegevens worden overgedragen buiten de EER en andere landen waar geen adequaatheidsbesluiten van de Europese Commissie van toepassing zijn. Dat betekent dat Medline gepaste waarborgen hanteert zoals standaard contractuele clausules en veilige overdrachtsprotocollen om gepaste bescherming te garanderen. Indien wettelijk vereist, zullen wij om uw toestemming vragen voordat wij uw persoonsgegevens overdragen naar gebieden buiten de EER.

U kunt om aanvullende informatie vragen met betrekking tot de overdracht van persoonsgegevens naar niet-EER-gebieden door contact met ons op te nemen met behulp van de contactgegevens in de sectie 'Contact met ons opnemen'.


Tenzij er in deze privacyverklaring een specifieke periode wordt genoemd, bewaren wij uw persoonsgegevens tussen vijf (5) en tien (10) jaar nadat uw relatie met ons eindigt, tenzij we een verplichting hebben om deze langer te bewaren (bijvoorbeeld als gevolg van een gerechtelijk bevel of onderzoek door rechtshandhavingsinstanties of toezichthouders).

Bij het bepalen van de toepasselijke periode voor het bewaren van gegevens in een specifieke situatie zal Medline ook rekening houden met specifieke verplichtingen inzake het bewaren van gegevens die voortvloeien uit andere toepasselijke wetgeving dan de privacywetgeving, welke wetgeving de verwijdering van gegevens vóór het verstrijken van de minimale bewaarperiode kunnen verbieden (bijvoorbeeld voor boekhoudkundige doeleinden).

Bij gebrek aan toepasselijke bewaartermijnen houden wij rekening met de volgende criteria om de passende bewaartermijn voor uw persoonsgegevens te bepalen: de aard en de gevoeligheid van de gegevens, het potentiële risico van schade door ongeoorloofd gebruik of bekendmaking, de doeleinden waarvoor wij de gegevens verwerken en de toepasselijke wettelijke vereisten.

Indien bepaalde persoonsgegevens nodig zijn voor een rechtsvordering of een andere juridische kwestie, bewaart Medline deze gegevens bovendien zolang deze kwestie loopt tot de verjaringstermijn is verstreken.


Volgens de AVG hebt u bepaalde rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens, zoals hieronder nader wordt beschreven. Wij zullen uw wettelijke rechten respecteren en aan uw verzoek voldoen voor zover wij daartoe wettelijk verplicht zijn. Houd er rekening mee dat niet alle rechten absoluut zijn en dat wij gerechtvaardigde redenen kunnen hebben om uw verzoek te weigeren.

Als u een van deze rechten wilt uitoefenen, neemt u contact met ons op op het adres, e-mailadres, telefoonnummer of faxnummer dat wordt vermeld in de sectie 'Contact met ons opnemen' hieronder.

Als u een verzoek indient, hebben we één (1) maand om te reageren. Deze termijn kan zo nodig met twee maanden worden verlengd, rekening houdend met de complexiteit en het aantal van de verzoeken. Wij kunnen u vragen om documentatie die uw identiteit aantoont wanneer u een verzoek indient, zodat wij u en ons kunnen beschermen tegen fouten bij de behandeling van uw verzoek.


Uw wettelijke rechten zijn:

 • Recht op inzage:  U hebt het recht om te vragen om informatie over hoe wij uw persoonsgegevens verwerken, inclusief de categorieën persoonsgegevens die wij verwerken, ontvangers van uw persoonsgegevens en doeleinden van onze verwerking.
 • Recht op rectificatie: U hebt het recht om ons te vragen om correctie van onjuiste persoonsgegevens die wij over u bewaren, evenals, rekening houdend met de doeleinden van de verwerking, het recht om onvolledige persoonsgegevens te laten vervolledigen.
 • Recht op wissen (recht om vergeten te worden): U hebt het recht om te vragen om verwijdering van persoonsgegevens die op u betrekking hebben waar: (a) de persoonsgegevens niet langer nodig zijn in verband met de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of anderszins verwerkt; (b) u trekt uw toestemming in en er zijn geen andere wettelijke gronden voor de verwerking; (c) u oefent uw recht van bezwaar uit (zie hieronder) en er zijn geen dwingende legitieme gronden voor de verwerking; (d) de persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt; of (e) de persoonsgegevens moeten worden gewist om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op ons van toepassing is.
 • Recht op beperking van de verwerking: U hebt het recht om te vragen dat wij de verwerking van uw persoonsgegevens beperken (d.w.z. gegevens worden geblokkeerd voor normale verwerking, maar niet gewist) waarbij: (a) u de juistheid van de persoonsgegevens betwist, gedurende een periode die ons in staat stelt om de nauwkeurigheid te verifiëren; (b) de verwerking is onwettig en u verzet zich tegen het wissen van de persoonsgegevens en vraagt ​​in plaats daarvan om beperking van het gebruik ervan; (c) we hebben de persoonsgegevens niet langer nodig voor de doeleinden van de verwerking, maar ze zijn door u vereist voor het vaststellen, uitoefenen of verdedigen van rechtsvorderingen; (d) u oefent uw recht om bezwaar te maken uit (zie hieronder) in afwachting van de bepaling of onze legitieme gronden voorrang hebben op uw rechten.
 • Recht om uw toestemming in te trekken: Wanneer de verwerking is gebaseerd op uw toestemming, hebt u het recht uw toestemming op elk moment in te trekken. Houdt er rekening mee dat het intrekken van uw toestemming geen invloed heeft op de rechtmatigheid van de verwerking op basis van toestemming vóór het intrekken daarvan.
 • Recht op gegevensoverdraagbaarheid: U hebt het recht om te verzoeken uw persoonsgegevens te ontvangen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat en om de gegevens ongehinderd door ons te laten overdragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke, voor zover de verwerking plaatsvindt op basis van uw toestemming of op basis van een overeenkomst en de verwerking wordt uitgevoerd met behulp van een geautomatiseerd proces.
 • Recht op bezwaar:  U hebt het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens die is gebaseerd op ons legitieme belang, inclusief profilering, om redenen die verband houden met uw bijzondere situatie. Wanneer persoonsgegevens worden verwerkt voor direct marketing, hebt u het recht om op elk moment bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens met betrekking tot dergelijke marketing, waaronder profilering voor zover die verband houdt met dergelijke direct marketing.
 • Recht om een klacht in te dienen: U hebt op welk moment het recht om een klacht in te dienen in verband met de verwerking van uw persoonsgegevens bij de gegevensbeschermingsautoriteit, in Nederland de Autoriteit Persoonsgegevens (Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag, Nederland, Tel.: +31 (0) 88 1805 250 of op https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/).

Daarnaast is in bepaalde omstandigheden elke (lokale) toezichthoudende autoriteit bevoegd om een ​​bij haar ingediende klacht of een kennisgeving van een mogelijke inbreuk op de toepasselijke wetgeving en voorschriften met betrekking tot gegevensbescherming (Dat wil zeggen: als het onderwerp van de klacht/kennisgeving alleen betrekking heeft op een vestiging in haar lidstaat of alleen wezenlijk van invloed is op betrokkenen in haar lidstaat. In een dergelijk geval kunt u contact opnemen met de toezichthoudende autoriteit van uw lidstaat. Informatie over de toezichthoudende autoriteiten kunt u hier vinden. 


Wij streven ernaar uw persoonsgegevens te beschermen en hebben passende technische en organisatorische maatregelen ingevoerd om te zorgen dat de persoonsgegevens die we verwerken wordt beschermd tegen ongeoorloofd(e) inzage, gebruik, bekendmaking, wijziging of vernietiging, in overeenstemming met de toepasselijke wetten en voorschriften.

Wij werken met beveiligde netwerken en gebruiken versleuteling wanneer dat passend is. Inzage in persoonsgegevens door onze werknemers en consultants is ook beperkt tot een ‘need-to-know’-basis. Wij nemen maatregelen om de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te handhaven en deze te beschermen tegen ongeoorloofde bekendmaking. Wij zullen uw persoonlijke gegevens niet openbaar maken zonder uw voorafgaande toestemming.

Helaas is geen enkel(e) gegevensoverdracht of opslagsysteem gegarandeerd volledig veilig en kunnen we de veiligheid van persoonsgegevens niet altijd volledig garanderen.


De verwerkingsverantwoordelijke met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens als beschreven in deze privacyverklaring is Medline International B.V.

Als u uw wettelijke rechten wilt uitoefenen, uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens wilt intrekken, commentaar of suggesties hebt met betrekking tot deze privacyverklaring of als u misbruik of verlies van of ongeoorloofde inzage in uw persoonsgegevens vermoedt, kunt u contact met ons opnemen op het volgende adres:

 

U kunt contact opnemen met onze Privacy Office door een e-mail te sturen naar  [email protected]

 

Medline International B.V.

Nieuwe Stationsstraat 10

6811 KS Arnhem

Nederland

Telefoon: +31(0)26-3127227

Fax: +31(0)26-3127208

Email: [email protected]

Als u in Duitsland, Nederland, Frankrijk, Italië, Spanje of het Verenigd Koninkrijk woont, kunt u ook contact opnemen met onze Data Protection Officer op het volgende adres:

 

Philipp M. Moehrle

Datenschutzbeauftr./ Dipl. Wirtschaftsjurist/ MCSE - BECHTLE Datenschutz Competence Center - Bechtle GmbH IT-Systemhaus

Parkstraße 2-8, 47829 Krefeld

Tel.: 02151 - 455 - 836

Fax: 02151 - 455 - 77810

eMail: [email protected]http://www.bechtle.com

Geschäftsführer:   Karl-Heinz Empel

HRB: 9925, AG Krefeld

Sitz der Gesellschaft: Krefeld

U hebt op elk moment ook het recht om een klacht in te dienen in verband met de verwerking van uw persoonsgegevens door Medline International B.V. Met zijn toezichthoudende instantie, die in Nederland de “Autoriteit Persoonsgegevens” is (Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag, Nederland, Tel.: +31 (0) 88 1805 250) of uw plaatselijke toezichthoudende instantie, waarvan u de gegevens hier kunt vinden.

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door Medline-entiteiten in de Europese Unie (EU) en Europese Economische Ruimte (EER) en door Medline-entiteiten buiten de EU en EER voor zover de AVG op dergelijke verwerking van toepassing is. Voor de volledigheid dient u te weten dat het mogelijk is dat landen de bescherming van persoonsgegevens op een gedetailleerd niveau verschillend interpreteren op basis van plaatselijke implementatiewetgeving. Wij zullen u afzonderlijk informeren over eventuele landspecifieke regels die van toepassing zijn op de verwerking van persoonsgegevens door ons in een specifiek scenario.


We kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd bijwerken om veranderingen te weerspiegelen In de manier waarop wij persoonsgegevens verwerken, bijvoorbeeld als wij nieuwe systemen of processen invoeren die een nieuw gebruik van persoonsgegevens inhouden of als vereist kan zijn als gevolg van wettelijke ontwikkelingen.

We zullen u actief op de hoogte brengen van veranderingen aan deze verklaring of aan de manier waarop wij uw persoonsgegevens gebruiken wanneer we daartoe wettelijk verplicht zijn.

Deze privacyverklaring is het laatst bijgewerkt op 13e Maart 2024.