Zabezpečenie kvality

Zaviazali sme sa k poskytovaniu výnimočnej hodnoty pre zákaznkov tým, že poskytujeme kvalitné zdravotnícke produkty a služby, ktoré dôsledne vyhovujú potrebám našich zákazníkov, interným aj externým, takisto ako ako aj dodržiavanie požiadaviek a zachovávanie efektívnosti Systému riadenia kvality. Zaväzujeme sa neustále zlepšovať naše produkty, naše služby, naše obchodné procesy a naše obchodné vzťahy. Tieto ciele dosiahneme vytváraním a udržiavaním prostredia zameraného na kvalitu, pri nasadení nášho prístupu Celkovej kvality s našimi cennými zákazníkmi, zamestnancami a komunitou.

Ručíme za všetky produkty Medline. Ak máte problém s produktom Medline, zavolajte nám. O problém sa postaráme ihneď, a to buď okamžitou výmenou produktu alebo vrátením prostriedkov na Váš účet.

Podniková kvalita v Medline pozostáva z niekoľkých rôznych oblastí: zabezpečenie kvality, kontrola kvality, regulačné záležitosti a sterilizácia. Viac ako 300 našich vysoko vyškolených zamestnancov dohliada na všetky funkcie súvisiace s kvalitou pre viac ako 100 000 Medline produktov. Tím zahŕňa chemikov, mikrobiológov, štatistikov, diplomované zdravotné sestry a inžinierov, ktorých kombinované vedomosti a skúsenosti prispievajú k nášmu cieľu neustáleho zlepšovania sa. Navyše mnohí technici, inšpektori, koordinátori a administratívni pracovníci denne vykonávajú dôležité funkcie, aby zabezpečili efektívnu implementáciu nášho procesu kvality.

Zabezpečenie kvality

Táto dôležitá funkcia zaručuje, že Medline produkty spĺňajú alebo prekonávajú všetky príslušné požiadavky a normy. Okrem zabezpečenia nepretržitého preskúmavania a zlepšovania Medline produktov, vedú členovia tímu QA semináre po celom svete, ktoré pomáhajú riešiť otázky bezpečnosti.

Kontrola kvality

Kontrola kvality je posledná kontrola pred distribúciou, kde potvrdzujeme, že naše procesy návrhov a validácie priniesli produkty, ktoré spĺňajú potreby našich zákazníkov. Kontrola kvality nie je náhradou za vytváracie processy, ktoré zabezpečujú dobrý produkt na konci linky, ale v prípade výskytu chyby funguje ako záchranná sieť.

Regulačné záležitosti

Úlohou zamestnancov Regulačných záležitostí spoločnosti Medline je, aby sme sa uistili, že sme skutočne v súlade s komplexným súborom požiadaviek stanovených FDA, ISO a inými regulačnými orgánmi. Táto oblasť je zodpovedná za získanie marketingových povolení pre naše zdravotnícke pomôcky a voľnopredajné lieky a poskytuje podobnú asistenciu našim mnohým dodávateľom a partnerom.

Sterilizácia

Okrem vykonávania validácie sterilizačného cyklu, tento tím hodnotí nové produkty a priraďuje vhodnú sterilizačnú metódu a cyklus. Zamestnanci nepretržite vyhľadávajú alternatívne technológie, ktoré by mohli pomôcť znížiť čas potrebný na realizáciu a náklady, a zároveň zabezpečiť, aby naše výrobky spĺňali všetky požiadavky na sterilitu. Odpovedajú aj na otázky zákazníkov týkajúce sa metodológie sterilizácie a poskytujú pomoc na mieste pri sterilizačných procesoch v nemocnici.