SOCIÁLNA ZODPOVEDNOSŤ

Naša filozofia

Medline má široké chápanie podnikateľskej spoločenskej zodpovednosti (CSR), veriac, že zahŕňa sociálne, environmentálne a ekonomické otázky.

Ako hráč v odvetví zdravotníckych pomôcok uznávame, že sme schopní pozitívne prispieť k celosvetovému programu trvalo udržateľného rozvoja. S ohľadom na to, v kontexte európskych operácií spoločnosti Medline, je podnikateľská spoločenská zodpovednosť synonymom udržateľnosti.

Kľúčovnými vplyvmi na prístup spoločnosti Medline k CSR sú zásady Globálneho paktu OSN, Ciele udržateľného rozvoja OSN,  ISO 26000:2010 a Smernice OECD pre nadnárodné podniky. Veríme, že je dôležité uvedomovať si a zosúladiť sa s najlepšími medzinárodnými štandardmi.

 

Stiahnite si našu Správu o udržatelnosti za rok 2021 (v angličtine)


Zameranie SZP/Podporované ciele OSN v oblasti trvalo udržateľného rozvoja

Environmentálne iniciatívy

Povedomie o rakovine prsníka

Etické dodávateľské reťazce

Charitatívna činnosť


Naše fyzické prostredie a naše zdravie sú úzko prepojené. Zachovanie zdravej planéty pre súčasné a budúce generácie nie je len správnou vecou, ale je to našou zodpovednosťou ako lídra v odvetví zdravotnej starostlivosti.

Chcem sa dozvedieť viac

Medline kampaň na zvýšenie povedomia o rakovine prsníka sa zameriava na zlepšenie blahobytu pacientov a spoločnosti.

Chcem sa dozvedieť viac

Etické dodávateľské reťazce

Medline je  výrobca, aj distribútor, ktorý ponúka našim zákazníkom v Európe množstvo produktov. 

Chcem sa dozvedieť viac


Aby sme podporili dosahovanie našich SZP cieľov, aktívne sa zúčastňujeme nasledovných programov:

 


Ak sa chcete dozvedieť viac o CSR v spoločnosti Medline, kontaktujte [email protected]