Medline je  výrobca, aj distribútor, ktorý ponúka našim zákazníkom v Európe množstvo produktov. Naše globálne výrobné a dodávateľské reťazce zahŕňajú výrobné závody vlastnené spoločnosťou Medline, ako aj výrobných subdodávateľov a priamych dodávateľov.

Spoločnosť Medline je odhodlaná získavať produkty z etických a sociálne zodpovedných závodov po celom svete.


Náš program Etického obstarávania zdrojov 

Spoločnosť Medline má všestranný program etického obstarávania zdrojov založený na Usmerňujúcich zásadách Organizácie Spojených národov pre podnikanie a ľudské práva. Zdôrazňujeme prístup založený na identifikácii rizík, ktorý nám umožňuje v rámci nášho dodávateľského reťazca konať v otázkach najdôležitejších pracovných rizík a rizík v oblasti ľudských práv.

Súčasťou nášho programu etického obstarávania zdrojov sú audity certifikácie WRAP, Etický kódex pre dodávateľov spoločnosti Medline a externé podávanie správ prostredníctvom nášho každoročného Vyhlásenia proti modernej forme otroctva.


Certifikácia WRAP

Používame certifikácie udelené Celosvetovou zodpovednou akreditovanou výrobou (WRAP), aby sme si preverili, že závody v našom dodávateľskom reťazci rešpektujú prácu pracovníkov a ich ľudské práva. WRAP je medzinárodne uznávaný certifikačný orgán zameraný na dodržiavanie súladu so sociálnymi normami, ktorý nezávisle a objektívne preveruje dodržiavanie etických pracovných noriem v závode.

Spoločnosť Medline zavádza certifikácie WRAP pre vybraných prvotriednych dodávateľov v našom dodávateľskom reťazci, so zameraním na dodávateľov zdravotníckych textílií a odevov. Ide o viacročný projekt, v ktorý veríme, že bude mať významný a pozitívny vplyv na postupy dodávateľsých reťazcov v odvetví zdravotníckych pomôcok. Naši zákazníci si môžu byť istí, že výrobky vyrobené v zariadení s certifikáciou WRAP sa vyrábajú v humánnych a bezpečných pracovných podmienkach.

Čo je WRAP

WRAP je nezávislý, objektívny, neziskový tím globálnych odborníkov v oblasti dodržiavania súladu so sociálnymi normami, ktorí sú oddaní propagovaniu bezpečnej, zákonnej, humánnej a etickej výroby po celom svete prostredníctvom certifikácie a vzdelávania.

WRAP je najvačší nezávislý certifikačný program zariadení na svete, zameraný najmä na odvetvia odevov, obuvi a šitých výrobkov. Snaží sa nezávisle sledovať a dokazovať dodržiavanie 12 zásad WRAP, ktoré sú založené na legislatíve každej krajiny a čerpajú z príslušných dohovorov Medzinárodnej organizácie práce (ILO).


Viac o WRAP nájdete tu.


Kódex správania dodávateľov

Na základe štandardov a dohovorov Medzinárodnej organizácie práce (The International Labour Organisation), normy SA8000 (vyvinutej organizáciou Social Accountability International) a Celosvetovo zodpovednej akreditovanej výroby (WRAP), Kódex správania dodávateľov spoločnosti Medline stanovuje štandardy, ktoré vyžadujeme, aby naši dodávatelia dodržiavali, aby sme prispeli k bezpečnému, etickému, humánnemu a ekologicky priaznivému pracovisku.

Tu si stiahnite Kódex správania dodávateľov spoločnosti Medline.