medline annual sustainability report 2019

Naša filozofia

Medline má široké chápanie podnikateľskej spoločenskej zodpovednosti (CSR), veriac, že zahŕňa sociálne, environmentálne a ekonomické otázky.

Ako hráč v odvetví zdravotníckych pomôcok uznávame, že sme schopní pozitívne prispieť k celosvetovému programu trvalo udržateľného rozvoja. S ohľadom na to, v kontexte európskych operácií spoločnosti Medline, je podnikateľská spoločenská zodpovednosť synonymom udržateľnosti.

Naše CSR oblasti zamerania sú:

  • Pracovné a ľudské práva (etické dodávateľské reťazce)
  • Environmentálne iniciatívy
  • Povedomie o rakovine prsníka
  • Charitatívna činnosť

Slovenská verzia súhrnu správy o udržateľnosti už čoskoro!

Kľúčovnými vplyvmi na prístup spoločnosti Medline k CSR sú zásady Globálneho paktu OSN, Ciele udržateľného rozvoja OSN,  ISO 26000:2010 a Smernice OECD pre nadnárodné podniky. Veríme, že je dôležité uvedomovať si a zosúladiť sa s najlepšími medzinárodnými štandardmi.

Na podporu našej CSR cesty sa aktívne zúčastňujeme nasledujúcich programov:

BITC logomedtech logo

Ak sa chcete dozvedieť viac o CSR v spoločnosti Medline, kontaktujte [email protected]

Copyright © 2016 Medline Industries, Inc. All rights reserved.