Zamestnanci Medline podporili „zelenú“ myšlienku, zapojili sa do Kampane „Do práce na bicykli“

18. Júl
2022

Súťaž s názvom „Do práce na bicykli 2022“ je národná kampaň do ktorej sa Medline zamestnanci rozhodli tento rok zapojiť. Hlavným cieľom kampane je znížiť frekvenciu  používania motorových vozidiel, podporiť tak rozvoj nemotorovej a predovšetkým cyklistickej dopravy v mestách a regiónoch.

 

Taktiež vyzvať samosprávy aby vytvárali vhodné podmienky pre ekologicky udržeteľné formy dopravy. V roku 2022 zorganizovali súťaž po deviaty krát - národný cyklokoodinátor Peter Klučka (Ministerstvo dopravy a výstavby SR) v spolupráci s občianským združením Občianske cykloiniciatíva Banská Bystrica. Registrácia bola možná v zložení 2-4 zamestnancov firiem. Medline reprezentovali 4 tímy vytvorené z 8 rôznych oddelení v rámci Medline Slovakia. Spoločne súťažiaci za vyššie spomenuté tímy najazdili 2 492,72 km a tak ušetrili 624,26 kg CO2. Vďaka týmto výsledkom sa zamestnávateľ Medline Assembly Slovakia  v rámci samosprávy Partizánske umiestnil na prvom mieste. V rámci Slovenska sme sa umiestnili na 200. mieste z 1312 registrovaných zamestnávateľov v roku 2022.


 
Prostredie, ktoré nás obklopuje a naše zdravie sú úzko prepojené. Medline sa zaviazala zachovať zdravú planétu pre súčasné a budúce generácie. Jedným z našich cieľov ako spoločnosti je znižovať emisie skleníkových plynov, a preto podporujeme používanie verejnej dopravy a bicyklovania do práce. Iniciatívy, ako je táto, prispievajú k osobnému zdraviu a zdraviu životného prostredia, preto by sme sa chceli poďakovať dobrovoľníkom, ktorí sa zapojili do súťaže a podporili tým Medline pri dosahovaní spomenutých cieľov.