Spoločnosť Medline sa púšťa do akcie pre Ukrajinu

27. Apr
2022

Spoločnosť Medline a jej zamestnanci majú dlhú a hrdú históriu pomoci tým, ktorí ju potrebujú. Tento charitatívny duch sa prejavuje tak na individuálnej úrovni zamestnancov, ako aj na podnikovej úrovni prostredníctvom miestnych darcovských komisií sponzorovaných Medline a riadených zamestnancami. Humanitárne potreby spôsobené konfliktom na Ukrajine podnietili spoločnosť Medline k činnosti v celej Európe.

Darcovská komisia na Slovensku zorganizovala zbierku potrieb pre dojčatá a deti, ako aj hygienických potrieb a konzervovaných potravín. Tento tovar bol prevezený do humanitárneho skladu v Bánovciach nad Bebravou, kde sa distribuuje ukrajinským utečencom, ktorí prišli na Slovensko. Okrem toho darcovská komisia Beneluxu zorganizovala zbierku šatstva, prostriedkov osobnej hygieny, potravín a ďalších potrebných vecí. Tieto veci boli darované združeniu v holandskom Utrechte,ktoré ich poslalo na poľsko-ukrajinskú hranicu na pomoc utečencom.

Dcérska spoločnosť Medline v Poľsku, Avion Medical, darovala produkty, ako sú dezinfekčné prostriedky, rúška a rukavice. Okrem toho miestni zamestnanci poskytli osobné dary trom ďalším organizáciám: Poľská humanitárna akcia, Poľská zdravotnícka misia a SOS Združenie detských dediniek v Poľsku.

Naše darcovské komisie hľadajú ďalšie zmysluplné organizácie, ktoré by podporili. Mnohí naši zamestnanci v celej Európe podnikli aj individuálne kroky na podporu obyvateľov Ukrajiny - darovali peniaze a potrebné veci, venovali svoj čas a dokonca prijali utečencov vo svojich domovoch.