Spoločnosť Medline oslavuje so zamestnancami otvorenie nového závodu na Slovensku

7. Mar
2022

V našom úplne novom výrobnom závode v Partizánskom na Slovensku sa výroba oficiálne začala 28. februára 2022. Koncom minulého roka bola dokončená výstavba tohto rozsiahleho projektu, ktorý predstavuje investíciu vo výške 24 miliónov eur. Odvtedy závod úspešne prešiel auditom BSI a prebehla jeho konečná kolaudácia. Začiatkom marca bol dokončený posledný krok tohto projektu. Všetky výrobné zariadenia boli premiestnené z nášho súčasného závodu v Bánovciach do Partizánskeho.

 

Na oslavu dokončenia tohto projektu a privítania našich súčasných zamestnancov v novej lokalite (a mnohých nových zamestnancov prijatých z dôvodu našej expanzie) usporiadala spoločnosť Medline dopoludňajšie aj popoludňajšie pohostenie so sladkosťami a občerstvením. V rámci tejto akcie vystúpili aj Guillaume Monsallier (hlavný riaditeľ výroby pre Európu) a Alexis Avet-Rochex (riaditeľ závodu).

 

Ďakujeme všetkým, ktorí sa podieľali na úspechu tohto projektu!