Spoločnosť Medline Europe uverejňuje svoju Správu o udržateľnosti pre rok 2021

18. Okt
2021

Už piaty rok za sebou publikovala spoločnosť Medline International B.V. svoju výročnú Správu o udržateľnosti, ktorá informuje o spoločenských, environmentálnych a ekonomických činnostiach spoločnosti Medline a ich dopade (Ľudia, Planéta, Prosperita) v Európe v roku 2020. Štruktúra a obsah správy sú formované štandardmi organizácie Global Reporting Initiative.

 

V kontexte pôsobenia spoločnosti Medline v Európe je spoločenská zodpovednosť podniku (SZP) synonymom udržateľnosti. Tohtoročná správa poskytuje nielen prehľad o spoločnosti a jej finančných výsledkoch, ale tiež ukazuje silnú výkonnosť spoločnosti Medline v oblasti SZP. Tu je niekoľko hlavných bodov, ktoré správa obsahuje:

  • Predstavili sme náš posilnený program etického získavania zdrojov, s cieľom lepšie riešiť potreby a duševnú pohodu pracovníkov v dodávateľskom reťazci výrobkov spoločnosti Medline.
  • Zvýšili sme svoje zameranie na začlenenie a rozmanitosť tým, že sme spustili informačný panel pre zamestnancov a prepracovali naše Vyhlásenie o začlenení a rozmanitosti.
  • Podporili sme komunity v núdzi prostredníctvom darov v podobe finančnej hotovosti a zdravotníckeho materiálu, vrátane špeciálnej iniciatívy s názvom Medline Gives Back ako reakcia na extrémne strasti, ktorým čelili miestne a medzinárodné komunity v dôsledku koronavírusu.
  • Rozšírili sme naše environmentálne certifikáty o ďalšie zariadenie, ktoré je certifikované podľa normy ISO 14001: 2015 a posilnili sme našu Politiku ekologických budov tým, že tam, kde je to možné, presadzujeme certifikácie LEED, BREEAM a Pasívny dom.
  • Začali sme novú tradíciu zvyšovania povedomia o zdravotných problémoch mužov prostredníctvom našej internej súťaže Movember moustache.
  • Počas pandémie COVID-19 sme udržiavali duševnú pohodu a prepojenosť zamestnancov prostredníctvom komplexného plánu komunikácie a zapojenia zamestnancov, pilotného programu pre duševné zdravie a extra koncoročnej odmeny za oddanosť a výkon zamestnancov počas výnimočných okolností.

Úvaha prezidenta skupiny Trippa Amdura :

 

„Rok 2020 bol pozoruhodný svojou nepredvídateľnosťou a rozsiahlymi narušeniami naprieč mnohými priemyselnými odvetviami a v spoločnosti všeobecne. V rámci zdravotníckeho priemyslu predviedli zdravotnícki pracovníci v prvej línii v spolupráci so zákazníkmi spoločnosti Medline (nemocnice, kliniky a ďalšie zdravotnícke zariadenia) veľké hrdinstvo pod značným tlakom, keďže pandémia COVID-19 pretrváva.

 

Spoločnosť Medline je oboje, hrdá i skromná, že prispela k pokračujúcemu fungovaniu systémov zdravotnej starostlivosti v Európe tým, že poskytla nevyhnutné osobné ochranné prostriedky a ďalší zdravotnícky materiál a udržiavala vysokú úroveň zákazníckych služieb. Vďaka tomu sa spoločnosť Medline tešila silnému rastu v Európe v roku 2020. A tento dobrý výkon sme dosiahli tým, že sme realizovali obchodnú stratégiu, ktorá uprednostnila neochvejný záväzok byť etickou a sociálne zodpovednou spoločnosťou bez ohľadu na okolnosti. Toto následne posilnilo „odolnosť nášho podnikania a zvýšilo morálku našich zamestnancov.“

Ak chcete získať viac informácií, pozývame vás, aby ste si prečítali našu Správu o udržateľnosti pre rok 2021 tu. Okrem našej Správy o udržateľnosti v plnom a detailnom znení, máme tiež k dispozícii aj Súhrnnú správu o udržateľnosti tu, ktorá poskytuje jej stručný prehľad.