Medline Slovakia oslavuje slávnostné otvorenie nového závodu v Partizánskom

24. Máj
2022

Nový výrobný závod spoločnosti Medline v priemyselnom parku Malé Bielice v Partizánskom na Slovensku je oficiálne otvorený a výroba je v plnom prúde! V roku 2020 sa začala výstavba tohto závodu s rozlohou 21,000m2 na podporu dlhodobých plánov expanzie spoločnosti, zvýšenie našej európskej pôsobnosti, rozšírenie predaja do východnej Európy a lepšie riešenie potrieb našich zákazníkov výrobou väčšieho množstva produktov a riešení.

 

Na oslavu úspešného dokončenia tohto veľkolepého projektu usporiadala spoločnosť Medline 24. mája slávnostné otvorenie. Súčasťou podujatia boli príhovory zástupcov spoločnosti Medline a primátora mesta Partizánske, ako aj slávnostné prestrihnutie pásky. Okrem toho sa konali prehliadky nového závodu a novinári mali možnosť klásť otázky. Pri tejto príležitosti sa podával obed aj malé občerstvenie, aby mali všetci príležitosť spoločne oslavovať.

 

Herve Million, viceprezident divízie produktov pre Európu, sa vo svojom úvodnom prejave na podujatí podelil o svoje názory na tento projekt: "V roku 2015 sme sa rozhodli správne, keď sme okrem nášho existujúceho závodu vo Francúzsku začali pôsobiť aj na Slovensku. Z 500 m2 čistých priestorov sme sa dostali na dnešných 3 000 m2, pričom máme plány a dostatok pozemkov a miesta na ďalšie rozširovanie v budúcnosti. Spoločnosť Medline sa teší, že je súčasťou komunity v Partizánskom, a pri tejto príležitosti by som rád poďakoval našim zamestnancom, ktorí sa presťahovali z nášho starého závodu do nového, ďalej tímu, vďaka ktorému bol tento projekt úspešný, ako aj mestu a miestnej komunite za ich podporu. Tento projekt je investíciou do nášho rastu a pomôže ďalej rozvíjať predaj vo východnej Európe. Gratulujeme všetkým zúčastneným!’

 

Tento projekt predstavuje investíciu vo výške 24 miliónov EUR a okrem 200 už zamestnaných ľudí vytvorí v miestnej komunite približne 300 nových pracovných miest.