Dezinfekcia vyšetrovacích rukavíc: MedTech Europe vydáva Informatívny dokument o osobných ochranných pomôckach v súvislosti s COVID-19

25. Feb
2021

Pôvodne odoslané 30. novembra 2020, aktualizované 24. februára 2021

 

Združenie MedTech Europe uverejnilo 11. mája 2020 dokument obsahujúci prehľad rôznych druhov osobných ochranných pomôcok (OOP), ktoré majú zabrániť prenosu COVID-19. Dokument ďalej predstavuje súčasnú situáciu v dodávateľskom reťazci a pri dodávke výrobkov a výzvy, ktoré sú rozhodujúcimi faktormi pri zvládaní tejto pandémie.

Združenie MedTech Europe berie na vedomie mimoriadne vysoký dopyt po vyšetrovacích rukaviciach počas pandémie. Okrem toho výrobnú kapacitu rukavíc nie je možné zvýšiť ani rýchlo ani ľahko. Táto kombinácia faktorov by mohla spôsobiť vážne prerušenie dodávok. Nahradenie vyšetrovacích rukavíc chirurgickými, nie je udržateľným riešením z dôvodu vysokého množstva, ktoré je potrebné a ešte zložitejšieho výrobného postupu.

 

Napriek skutočnosti, že rukavice (a väčšina osobných ochranných pomôcok) sú na jedno použitie, dokument združenia MedTech Europe navrhuje skontaktovať sa s výrobcami rukavíc, či existujú akékoľvek protokoly o čistení a dezinfekcii, ktoré by umožnili bezpečnú dezinfekciu vyšetrovacích rukavíc medzi pacientmi, čím by sa spomalila spotreba a zachovali by sa obmedzené zásoby.

 

Spoločnosť Medline očakáva, že tento nedostatok zásob sa začne už v polovici mája. Preto by sme chceli ponúknuť náš výskum, údaje o skúškach a praktické riešenia, ktoré pomôžu vašej prevádzke s vývojom protokolu čistenia a dezinfekcie. Ak nastane nedostatok, zdravotnícki pracovníci môžu postupovať podľa tohto použiteľného, účinného a nie príliš nákladného núdzového protokolu, aby si opláchli ruky v rukaviciach, a tým odstránili viditeľnú špinu, a potom si buď nastriekajú, utrú alebo namočia ruky v rukaviciach do nádoby obsahujúcej dezinfekčný roztok (napríklad bielidlo), bez výmeny rukavíc. 

Pozývame vás, aby ste si prečítali list od nášho európskeho riaditeľa pre Zabezpečenie kvality a Regulačné záležitosti v tejto veci, ktorý obsahuje odborné štúdie.