Kódex správania

Integrita na prvom mieste

V rámci spoločnosti Medline je integrita na prvom mieste, aby sme ukázali našim kolegom, zákazníkom a komunitám, že sme zamestnávateľom a partnerom, ktorému môžu dôverovať, že vždy spraví správnu vec.

Spoločnosť Medline podporuje pozitívne pracovné prostredie pre všetkých zamestnancov a očakávame čestné a etické správanie v každej časti nášho podnikania a pri každej interakcii so zákazníkom. Bojujeme za ochranu a zachovanie našej reputácie, ktorú sme získali generáciami tvrdej práce a oddanosti našim zákazníkom.

Náš Kódex správania spracováva naše základné hodnoty a zásady a riadi naše vzťahy s vládnymi inštitúciami, zákazníkmi, konkurentmi a navzájom. Kódex správania má navyše za cieľ chrániť všetkých, s cieľom pomôcť našim zákazníkom zlepšiť starostlivosť o pacientov.

Medline sa zaväzuje robiť to, čo je správne, nie len to, čo sa vyžaduje.