ENVIRONMENTÁLNE, SOCIÁLNE A RIADIACE KRITÉRIÁ

Zistite, ako prenášame naše záväzky do života.

Prečítajte si našu správu o ESG za rok 2022

Náš cieľ : udržateľnejšia zdravotná starostlivosť pre ľudí a planétu

Len máloktoré odvetvie je tak podstatne spojené s otázkami životného prostredia, sociálnymi otázkami a otázkami správy a riadenia (ESG) ako zdravotníctvo. Rovnosť, prístup a dostupnosť zdravotnej starostlivosti sú základné ľudské práva, ktoré v mnohých častiach sveta stále nie sú uplatnené.

Zatiaľ čo iné sektory nemusia zmenu klímy vnímať bezprostredne, nemocnice a zdravotnícke systémy vidia jej vplyv na svojich pacientov a komunity každý deň. Tieto otázky formujú budúcnosť zdravotnej starostlivosti - a našou povinnosťou je zabezpečiť, aby sme si udržali odolnú spoločnosť, ktorá myslí stále dopredu. ESG preto poskytuje rámec na identifikáciu problémov, ktoré sa nás najviac týkajú, ako aj plán do budúcnosti.


Odolnosť voči zmene klímy a environmentálne opatreniaOdolnosť voči zmene klímy a environmentálne opatrenia

Medline sa vedome snaží obmedziť svoje environmentálne dopady prostredníctvom rôznych iniciatív.

Chcem sa dozvedieť viac

Etické obstarávanie zdrojovEtické obstarávanie zdrojov

Etické obstarávanie zdrojov

Medline je  výrobca, aj distribútor, ktorý ponúka našim zákazníkom v Európe množstvo produktov. 

Etické obstarávanie zdrojov


Aby sme podporili dosahovanie našich ESG cieľov, aktívne sa zúčastňujeme nasledovných programov:

 

Ecovadis logoEcovadis logo

Ak sa chcete dozvedieť viac o ESG v spoločnosti Medline, kontaktujte [email protected].