Medline is zowel fabrikant als distributeur van vele producten voor onze klanten in Europa. Onze wereldwijde productieketen en leveringsketen bestaat uit zowel productiefaciliteiten van Medline zelf als productiefaciliteiten van derden en directe leveranciers.

Medline zet zich in om producten te vinden van ethisch en sociaal verantwoorde fabrieken over de hele wereld.

  1. WRAP Certificering Wij gebruiken certificeringen toegekend door Worldwide Responsible Accredited Production (WRAP) om te verifieren dat de fabrieken in onze leveringsketen arbeidsrechten en mensenrechten van hun medewerkers respecteren.
  2. Gedragscode voor Leveranciers Medlines’ Gedragscode voor Leveranciers beschrijft de minimale vereisten die nageleefd dienen te worden door de leveranciers van Medline, op het gebied van lonen en voordelen, gezonde- en veilige werkomstandigheden en werktijden. Het verbiedt ook expliciet slavernij, onvrijwillige arbeid en kinderarbeid.

Copyright © 2018 Medline Industries, Inc. All rights reserved.