2019 sustainability report Medline

Onze Filosofie

Medline vat maatschappelijk verantwoord ondernemen breed op en gelooft dat het gaat om sociale, economische en milieuzaken.

Als speler in de medische hulpmiddelen industrie, erkennen we dat we een positie hebben van waaruit we een positieve bijdrage kunnen leveren aan de wereldwijde plannen voor duurzaam ontwikkelen. Met dat in het achterhoofd, in de context van Medline Europe, is maatschappelijk verantwoord ondernemen voor ons synoniem met duurzaam ondernemen.

Onze focusgebieden voor MVO zijn:

  • Arbeids- en mensenrechten (ethisch verantwoorde leveringsketen)
  • Milieu-initiatieven
  • Aandacht voor borstkanker
  • Goede doelen

Nederlandse versie van het duurzaamheidsrapport komt eraan!

Belangrijke invloeden op Medline’s benadering van MVO zijn onder andere de United Nations Global Compact Principles, de United Nations duurzaam ontwikkelen doelen, ISO 26000:2010 en de OECD richtlijnen voor Multinationals. Wij geloven dat het belangrijk is om ons bewust te zijn van, en in lijn te zijn met internationale best practices.

Om ons te ondersteunen bij MVO, doen wij actief mee aan de volgende platformen:

BITC logomedtech logo

Om meer te weten te komen over CSR bij Medline, neem contact op met [email protected]


Copyright © 2018 Medline Industries, Inc. All rights reserved.