Povedomie o rakovine prsníka

Medline kampaň na zvýšenie povedomia o rakovine prsníka sa zameriava na zlepšenie blahobytu pacientov a spoločnosti. Zameriavame sa na zvýšenie povedomia a porozumenia tejto diagnózy a podporou včasnej detekcie.


Európska Foto súťaž "Ružová rukavica"

V Európe spoločnosť Medline vyrába a predáva skúšobné rukavice Generation Pink® s limitovanou edíciou. Tieto rukavice na skúšku z vinylu a nitrilu majú výraznú ružovú farbu, ktorá zodpovedá ružovej stuhe spájanej s povedomím o rakovine prsníka na celom svete.

V Európe spoločnosť Medline vyrába a predáva vyšetrovacie rukavice Generation Pink® s limitovanou edíciou. Tieto vyšetrovacie rukavice z vinylu a nitrilu majú výraznú ružovú farbu, ktorá zodpovedá ružovej stuhe spájanej s povedomím o rakovine prsníka na celom svete.

V roku 2016 spoločnosť Medline spustila svoju prvú fotografickú súťaž, ktorá sa koná každoročne. Cieľ je jednoduchý: každý účastník (každý, kto pracuje v zdravotníctve) vyhotovoví fotografiu s ružovými rukavicami na podporu povedomia o rakovine prsníka. Obrázok, ktorý získa najviac hlasov na Facebookovej stránke Medline, sa stáva víťazom a je zobrazený v rôznych publikáciách Medline až do nasledujúcej súťaže.

Ak sa chcete zúčastniť, môžete navštíviť našu Facebookovú stránku alebo nám zašlite e-mail.

Keep A Breast Europe

Spoločnosť Medline uzatvorila partnerstvo so spoločnosťou Keep A Breast Europe (KABE). Keep A Breast Europe je venovaná posilňovaniu mladých ľudí po celom svete v oblasti zdravotnej výchovy a podpory zdravia prsníkov.

Spoločnosť Medline uzatvorila partnerstvo so spoločnosťou Keep A Breast Europe (KABE). Keep A Breast Europe je venovaná posilňovaniu mladých ľudí po celom svete v oblasti zdravotnej výchovy a podpory zdravia prsníkov.     Spoločnosť KABE vyvinula mobilnú aplikáciu nazvanú "Skontroluj sa", ktorá je určená na vzdelávanie mladých ľudí o zdraví prsníkov a na podporu pravidelných seba-kontrol.                       

V rámci dohody o spolupráci spoločnosť Medline daruje časť výnosov z predaja rukavíc Generation Pink® spoločnosti KABE. Prostriedky sa použijú na vývoj a preklad aplikácie "Skontroluj sa" do nemčiny, španielčiny a taliančiny.                                                                                                       

Stiahnite si brožúru a dozviete sa viac