Logo spoločnosti Medline je základnou súčasťou našej vizuálnej identity. Správnym a dômyselným použitím môže logo Medline dosiahnuť silu a stálosť, čo vybuduje naše rozpoznanie a odlíši nás. Preto je dôležité, aby sme používali naše logo dôsledne a primerane vo všetkej našej komunikácii. Logo Medline je ochrannou známkou ako jedna entita a nemôže byť zmenené žiadnym spôsobom.

medline logo

Pre stiahnutie loga Medline jednoducho kliknite:

 • Medline logo | Four-color process
 • JPG
 • Vector EPS
 • Medline logo | One-color PMS 287
 • JPG
 • Vector EPS
 • Medline logo | Black/White
 • JPG
 • Vector EPS
 • Medline logo | Gray
 • JPG
 • Vector EPS
 • Pokyny pre logá nájdete v Grafických štandardoch Medline.

  Otázky?

  Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa loga Medline, použitia týchto pokynov alebo vizuálnej identity spoločnosti Medline, kontaktujte Marketingové oddelenie na adrese [email protected]

  Copyright © 2016 Medline Industries, Inc. All rights reserved.