Coronavirus (COVID-19) Voorraad update

02-04-20

Nu het coronavirus steeds meer voorkomt in Europa, wordt Medline Europe geconfronteerd met een ongekende vraag naar veel van onze producten. We blijven veel aanvragen ontvangen voor persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM), met name ademhalingsmaskers.

Er is ook veel vraag naar veel andere producten, zoals OK-jassen en omlooppakken. Medline zet zich in voor het zoveel mogelijk beschermen van uw leveringen van PBM en andere essentiële medische kleding en producten, en zorgt ervoor dat ze eerlijk worden toegewezen.

Houd er rekening mee dat we voor deze kritieke producten momenteel geen nieuwe klanten accepteren.

Ondertussen gaan veel van onze productiefaciliteiten weer aan het werk, maar ze zijn nog niet allemaal op volle capaciteit. Productie en infrastructuur zijn nog steeds beperkt. De voorraadniveaus nemen momenteel af, maar we schatten op basis van het aantal productiefaciliteiten die hun activiteiten opnieuw hebben opgestart, dat de leveringen aan klanten geleidelijk aan weer normaal zullen zijn. Indien dit langer duurt dan verwacht, blijven we limieten stellen aan veelgevraagde producten om een stockout te voorkomen.

We houden de situatie nauwlettend in de gaten en onze verkoop- en klantenserviceteams houden onze klanten op de hoogte van eventuele wijzigingen in onze voorraden die van invloed kunnen zijn.

Copyright © 2018 Medline Industries, Inc. All rights reserved.